Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Imperialismens storhetstid

Hur Europa blev störst, bäst och rikast genom maskingevär och droger.
by

Rolf Fält

on 12 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialismens storhetstid

Indien, med en befolkning som överstiger hela
Europas, blir Englands stora kapp.

Britterna får:
- Stora rikedomar att plundra
- Enorma odlingsmarker
- Oändlig arbetskraft
- Miljoner kunder till sina egna företag
- Det starkaste militära fotfästet i Asien
INDIEN
KINA
SOCIALDARWINISM - RASISM ÄR VETENSKAP
Maktstrukturer
Europa har militär dominans i världen.
Europa äger större delen av världens tillgångar.
Europas idéer och värderingar råder, kristendomen blir världsreligionen.
Europeisk politik styr världen.
Men trots europas ställning är de flesta i europa fattiga.
- ensam rätt till handel i Asien
- aktiebolag, delat ägande sprider riskerna
- konstant krav på avkastning
- företräder hemlandet utomlands
- egen flotta och armé
East India Company har handlat i Indien sedan 1700-talet.

De drar nytta av indiska härskare, sk vassaler, för att få goda handelsförmåner.
Hong Xiuquan
Den himmelske kungen
Första opiumkriget
Taipingupproret
Andra opiumkriget
20-30 miljoner dör
kristen rebell
1840
1860
1900
1880
1820
1800
Droger & krig
Asien upp och ner
Afrikas öde
White mans burden
Europa äger
Fokus har legat på Storbritannien i detta fall.
Men andra europeiska länder såväl som USA och Japan är också med i racet.
Ostindiska kompaniet
- globaliserings betan
Nya marknader
Ekonomisk frihet och förnuft i väst
Fyra stora civilisationer i öst
Osmanska riket
Kina
Japan
Indien
Tre kommer falla och en lyckas anpassa sig till de nya tiderna.
Stormoguls välde
4 500 000 kvadratkilometer
180 000 000 invånare
Osmanska riket
2 000 000 kvadratkilometer
35 000 000 invånare
Qing dynastin
15 000 000 kvadratkilometer
300 000 000 invånare
Tokugawa shoganatet
400 000 kvadratkilometer
30 000 000 invånare
Alla har ett
Asien är rikast i världen
Asien har bäst varor i världen
Asien har flest konsumenter i världen

Asien är världens viktigaste marknad!
Skjort-exemplet
Om du kan sälja en skjorta till varje kines och tjäna en krona på varje skjorta...
... så kommer du ha hundratals miljoner kronor.
Tänk om du kan sälja en hel garderob.
Franska revolutionen
Amerikanska revolutionen
Industriella revolutionen
England vill ha...
Kina vill ha...
Te
Porslin
Silke
...inget
VALLMO
Görs till
opium
som säljs via lite skumma typer.
Men England hittar något dyrt att sälja.
"Our
Celestial
Empire
possesses
 all
 things
in
prolific
 abundance
 and
lacks
no
product
within
its
borders."
- svar från kinas kejsare
1793
INDIEN
STORA ODLINGSMARKER.
ENGLAND
ökar sin export genom
indiskt
opium
starkare handelsbalans
blir beroende av
England
som handelspartner
större problem med livsmedelsförsörjningen
1839-1842
"Kan ni sluta sälja knark till oss tack?"
Kinas styre är oroade över hur opiummissbruket växer.
Kina börjar aktivt konfiskera och bränna upp laster med opium.
KONFLIKT!
Brittiska ostindiska kompaniet
drogerna ger höga inkomster
opiumhandeln måste skyddas
ny teknik ger militärt övertag
hjulångare
träffsäkra kanoner
explosiva skott
Problem
1. Handelsunderskottet kvarstår trots nya förmånliga avtal.

2. Kina utvecklar en identitetskris.
Hongkong, brittiska Kina
Korroption och social oro i Kina leder till världshistoriens blodigaste uppror.

Upproret baseras på kristen etik om rättvisa och jämlikhet.
Kina vacklar
Kina faller
I skuggen av upproret anfaller samtliga imperier.
Målet är
handelstäder
och
naturresurser
i östra Kina.

Kina orkar inte försvara sig.
Kinas handelsbalans och kustområden förloras, landet går in i en mörk period.
Lin Zexu
Generalguvernör
till Victoria
JAPAN
Osmanska riket
IMPERIALISMENS STORHETSTID
- juvelen i kronan
Konsekvenser
Europa
Tillgång till världens största marknad
Omfattande export och konkurrensfördelar

KINA
Social oro och politisk instabilitet
Ekonomisk depression
Snabbt ökande fattigdom

Sepoyupproret
EIC & vassalherrar
Brittiska Indien
PRIVATE PROPERTY
När Europa blir rikare får de starkare och starkare kontroll över Indien.
Företaget missköter indien
EIC lagar
bara britter får vara officerare

högre skatter på icke-engelska företag

Speciella lagar för britter
Indiska soldater som jobbar för EIC kallas sepoyer.
Indier, hinduer som muslimer, vill störta EICs styre över Indien.
Brittiska regeringen ingriper och tar över Indien från EIC och krossar upproret (totalt).
I skuggan av imperiet sker många
Indien hade sädesmagasin och vattenreservoarer.
Dessa användes av England för att göra vinster istället.
svältkatastroffer.
Tiotals miljoner dör
1854
Ett feodalsamhälle
Japan har ett starkt hirarkiskt feodalsamhälle, där krigarklassen (samuraier) och dess herrar har den högsta makten.
De har en stolt kultur baserad på ära och lojalitet.

De har också levt väldigt isolerat de senaste 300 åren.
The Black Ships
USAs flotta lägger till vid Japan och kräver handelsavtal.

Japan är rädd för att möta Kinas öde och öppnar upp sig för handel
Det nya Japan
Japan anpassar sig till västvärldens moderniseringar
Ekonomin teknik utvecklas
Kulturen förblir japansk
1904 möts Ryssland och Japan i Manchuriet (norra Kina).
Japan vinner, och världen häpnar. Ett europeiskt land förlorar mot ett asiatiskt.
USA
De förenta staterna
RULE BRITANNIA
Arméen, järnvägen och bosättarna jagar bort indianerna.
1861-65
Amerikanska inbördeskriget
USA växer i Amerika
Avskaffar slaveriet
Ekonomisk modernisering
Omfattande industrialisering
Nordstatare mot Sydstatare
Industrialisering
Nationalistiskt tryck
Europeiskt tryck
Internt tryck
- länder vill bli självständiga
- vissa områden koloniseras
- landet hinner inte med att moderniseras
Långsam kollaps.
Konsekvenser
Eurocentrism
Rasism
U-länder skapas
Europa blir rikast världsdelen
Whatever happens we have got
the maxim gun and they have not
[här borde något vettigt stå]
DRIVE BY
White mans burden
Berlinkongressen
Imperialismens verklighet
En teori som säger att de vita ska bära de andra mot en mer civiliserad tid.
Detta pga rasens överlägsenhet.
1884 beslutar Europa att stycka upp Afrika.
Afrika erövras och avvecklas i jakt på stora vinster.
Gummi
Elfenben
Diamanter
Guld
Ädelträd

Töm Afrika på varor.
Snabbt, rått och effektivt.
Möjligt pga industrialiseringen
järnvägar
ångbåtar
revolvrar
maskingevär
RASISM OCH MASSUTROTNING
Människor är olika beroende på ras.
Förtryck de som kan lyda, de förtjänar de.
Utrota de som vill strida, de är djuriska och opålitliga.
Vi vet inte hur många som dog.

För de räknades inte.
Men miljoner.
Full transcript