Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kriminalitet og straff

13 Juni 2012
by

Øivind Stengrundet

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kriminalitet og straff

Kriminalitet og Straff i Norge Hva er kriminalitet? -En kriminell handling
-Brudd på den norske straffeloven
-Lovlig og ulovlig
--> Samfunnsutviklingen
-Avkriminalisert/Kriminalisert Generelt -Forbrytelse eller forseelse
-Statistikk på anmeldte
-Kriminelle lavalder
-Andelen kvinner er liten
-Menn overrepresentert i kriminalstatistikken Årsaker -Samfunnsnivå og individnivå
-Påvirkning
-Egen vinnings hensikt
-Oppnå status
-Må selv bære ansvaret Lover og regler - Rettstat
- Stor grad av rettssikkerhet
- Ingen straffes uten dom
- Tredelt makt
- Boken «Norges lover» Tre muligheter - politiet 1) De kan sende saken videre
2) De kan gjennomføre påtaleunnlatelse
3) De kan tilby lovbryteren å betale
forelegg/bot eller ta ut tiltale Ulike straffer Samfunnsstraff

Bøter og forelegg

Betinget fengsel

Ubetinget fengsel

Forvaring Samfunnstraff -Istedenfor andre alternativer
-30 til 420 timer
-Ikke strengere fengselsstraff enn ett år Forvaring -Ikke trygt for andres liv, helse eller frihet
-Beskytte samfunnet
-10 til 21 år
-Retten vurderer
-Kan holdes i forvaring livet ut Fra et lovbrudd begås Rettsak -Stilt for retten
-Dommer, forsvarer og tiltalte tilstede
-Ikke nødvendigvis begått en straffbar
handling
-Ulike saker, fra lite til stort Menneskerettighetserklæringen - rettigheter for den som blir anklaget Artikkel 11

1)Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

2)Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått. Politiattest -Opplysninger om lovbrudd
-To typer: Vanlig og uttømmende

1)Vanlig
•Ikke alt som vises
•Tidsgrense
•Arbeidsgiveren vurderer

2)Uttømmende
•Alle lovbrudd man har begått
•Rulleblad
•Kan bli nektet innreise i andre land Kilde / Samfunnsfag Kosmos 9 Kilder - http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_lover
- http://www.imdi.no/no/iFAKTA/Kriminalitet/
- http://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalitet
Full transcript