Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CTE-DB-SI

No description
by

Joan Maestre

on 19 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CTE-DB-SI

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS
CTE-DB-SI

CTE-DB-SI
PROPAGACIÓ INTERIOR
PROPAGACIÓ EXTERIOR
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
Definicions bàsiques
ANNEX A
Alçada d'evacuació
Màxima diferència de cotes entre un
origen d'evacuació
i la
sortida de l'edifici
que li correspongui.
PROPAGACIÓ VERTICAL
SI.1Propagació interior
SI.2 Propagació exterior
SI.3 Evacuació d'ocupants
SI.4 Instal·lacions de PCI
SI.5 Intervenció Bombers
SI.6 Resistència al foc de l'estructura
Origen d'evacuació
Tot punt ocupable de l'edifici, excepte: interior de les vivendes, recintes amb una densitat d'ocupació <= 1persona/m2 & Superfície <= 50m2 ( per exemple: habitacions d'hotel, despatxos, oficines etc. )
Sortida de l'edifici
Porta o forat de sortida a un
espai exterior segur
. En establiments amb ocupació < 500 persones, es pot considerar SE un esapi que comuniqui amb un esapi exterior que disposi de 2 recorreguts alternatius amb l < =50 m cap a un
espai exterior segur
.
Espai exterior segur
ESPAI EXTERIOR SEGUR
Aquell en el que podem donada per acabada l'evacuació dels ocupants de l'edifici:
Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l'edifici en condicions de seguretat.
S'ha de complir que davant de cada sortida d'edifici: Sup >= 0.5P m2 dins d'una zona delimitatda per radi = 0.1P m des de la sortida de l'edifici.
Permet la dissipassió de la calor, fum i gassos produïts per l'incendi.
Permet l'accés als efectius de Bombers i demés actuants.
La coberta d'un edifici pot éseer un EES sempre que compleixi lo establert en els punts anteriors i la seva estructura sigui independent de la del edifici des del que s'accedeix a aquest espai i un incendi no pugui afectar simultàneament a ambdues.
Establiment
Zona d'un edifici destinada a ésser utilitzada sota una
titularitat diferenciada
, sota un règim
no subsidiari
respecte del reste de l'edifici.
USOS
Ús APARCAMENT
Edifici, establiment o zona independent o accessòria d'un altre ús principal, destinat a l'estacionament de vehícles amb Sup Const superior a 100 m2. S'exclou els aparcaments en espais exteriors tot i que les places d'aparcament estiguin cobertes. Aparcaments Robotitzats (*)

Ús COMERCIAL
Edifici o establiment on l'activitat principal és la venta de productes directament al públic o la prestació de serveis relacionats amb els mateixos, inclou botigues, grans magatzems d'una única titularitat ( constitueixen un únic
establiment
), com els centres comercials, mercats i galeries de vàries titularitats. Tambe aquells establiments en que es presta un servei directament al públic no necessàriament relacionats amb la venda de productes.

Ús DOCENT
Edifici, establiment o zona destinada a docencia de qualsevol nivell ( infantil, primària, secundaria,centres universitaris etc. )
Ús HOSPITALARI
Edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de 24 horas y que está ocupados por personas que, en su mayoría, son incapaces de cuidarse por sí mismas, tales como hospitales, clínicas, sanatorios, residencias geriátricas, etc.
Ús PÚBLICA CONCURRÈNCIA
(*)
Ús RESIDENCIAL PÚBLIC
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc.
Ús RESIDENCIAL VIVENDA
Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifa-
miliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc
PROPAGACIÓ HORITZONTAL
COBERTES
CÒMPUT D'OCUPANTS
DIMENSIONAT
PROTECCIÓ ESCALES
DIMENSIONAT ESCALES
SECTORITZACIÓ
CAS GENERAL
Sector d'incendi
Sector de risc mínim
Espai d'un edifici separat de les altres zones d'aquest per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un temps determinat, en el interior del qual es pot confinar l'incendi perque no es propagui a una altra part de l'edifici.
Sector d'incendi que compleix les següents condicions:
Espai destinat exclusivament a circulació. No és un sector sota rasant.
Densitat de càrrega del foc <= 50 MJ/m2
Compartimentat respecte altres zones de l'edifici que no siguin SRM amb elements EI 120 i comunicat amb aquestes a través d'un vestíbul d'independència
Resolta la seva evacuació, a través de sortides d'edifici a EES.
Escala oberta a l'exterior
Escala protegida
Escala especialment protegida
Vestíbul d'independència
Escala que disposa d'obertures permanentment obertes a l'exterior en cada planta, acumulant una superfície de 5·A m2, essent A, l'amplada del tram d'escala.
INTERVENCIÓ DE BOMBERS
RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
CONDICIONS D'APROXIMACIÓ
ACCESSIBILITAT PER FAÇANA
Escala protegida + Vestíbul d'independència
Escala de traçat contínuo, des del seu inici fins al desembarcament a planta de sortida del edifici, que en cas d'incendi constitueix un recinte suficientment segur per permetre als ocupants romandre-hi durant un temps determinat.
Recinte destinat exclusivament a circulació, compartimentat respecte a la resta de l'edifici amb elements EI 120. A la planta de sortida del edifici pot no estar compartimentada, quan l'escala arriba a un SRM.
El recinte de l'escala té com a màxim 2 accessos a cada planta, a través de portes EI 2 60-C5.
A la planta de sortida de l'edifici, la longitud del recorregut <= 15 m.
Protecció en front al fum a tot el recinte
Recoregut d'evacuació
Recorreguts d'evacuació alterns
Passadís protegit
Sortida a planta
Sortida d'emergència
RESIDENCIAL HABITATGE, ADMINISTRATIU I COMERCIAL
RESIDENCIAL PÚBLIC, DOCENT I HOSPITALARI
PÚBLICA CONCURRÈNCIA I APARCAMENT
ESPAIS OCULTS I PASSOS D'INSTAL·LACIONS
REACCIÓ AL FOC I RESISTÈNCIA AL FOC
Recinte d'ús exclusiu per a la circulacó, amb la finalitat d'aportar un major grau de compartimentació contra incendis i que únicament pot comunicar amb les zones a independitzar.
Compleix les condicions:
Compartimentat EI-120 parets, EI-30-C
Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides, no podran ser-ho simultàneament de LRE.
Ventilació
RESISTÈNCIA AL FOC
Els vials d'aproximació als entorns dels edificis han de complir:
Amplada lliure: 3.5 m
Alçada lliure: la de l'edifici
Capacitat portant del vial: 20kN/m2
Trams corba, radis mínims: 5.30 m - 12.50 m
ENTORN DELS EDIFICIS
Full transcript