Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Náš ledovec se rozpouští

No description
by

Tomas Foltýn

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Náš ledovec se rozpouští

Náš ledovec se rozpouští
Tomáš Foltýn
8 kroků podle Kottera
1. Uvědomění si naléhavosti změny
2. Sestavení koalice
3. Vytvoření vize a strategie
4. Komunikace transformační vize
5. Delegování v širokém měřítku
6. Vytváření krátkodobých vítězství
7. Využití výsledků a podpora dalších změn
8. Zakotvení nového do firemní kultury

Ne Ti nejsilnější, ani Ti nejinteligentnější přežijí, jsou to Ti, kteří se nejlépe přizpůsobí změně“
Ch. Darwin

J. Kotter : Náš ledovec se rozpoštíS. C. Lundin, H. Paul, J. Christensen: Fish!S. Jonson: Kam se poděl můj sýr

Literatura
Změna
Je to proces, nikoli událost

Transformace / metamorfóza

Je to přechod mezi body A a B

Je tvořena lidmi, následně organizacemi

Je to vysoce osobní a emoční zkušenost pro ty, kdo jsou do ní začlenění
Lidé ve změně
Sponzor změny
Agent změny
Lidé ve změně
advokát změny
Entropie
Entropie vyjadřuje neuspořádanost objektu

Každý uzavřený systém samovolně směřuje ke stále vzrůstající neuspořádanosti - chaosu, k veličině zvané entropie

Entropie systému:
Je mírou neuspořádanosti systému: čím je entropie větší, tím je uspořádanost systému menší a naopak.
Termodynamika
Zákon zachování hmoty:
ke změně hmoty systému může dojít pouze přítokem nebo odtokem hmoty z nebo do okolí.
Celková hmota nemůže vznikat, ani zanikat, mění jen své formy.

Zákon růstu entropie:
neuspořádanost – chaos izolovaného systému buď zůstává stejný nebo narůstá – nikdy se nemůže zmenšovat (pokud je systém v rovnováze).

1. Tvorba pocitu naléhavosti
Naléhavost
lidé i zaměstnanci vnímají danou situaci (status quo) jako neudržitelnou (hořící plošina)

Jde o emoční prožitek z racionálních poznatků o situaci firmy a vede k zahájení změn

Hořící plošina je racionálně-emocionální důvod ke změně.
Druhy naléhavosti
1. Současná nepříznivá situace společnosti

2. Možné až pravděpodobné budoucí zhoršení situace

3. Využití příležitosti

Commitment
psychologická oddanost zaměstnanců nějaké věci

jedinec je pro danou věc ochoten přinést i určitou míru oběti

charakterizován pocitem jednoty s organizací a cílem

2. tvorba silné vůdčí kolalice
shromáždit lidi, kteří mají dostatek zkušeností a lídrovský potenciál

sestavení týmu

opravdoví lídři

3. Tvorba hodnot a strategie
tým vytváří hodnoty a vizi pro vedení změnového úsilí

na základě vize je vytvořen strategický postup k dosažení změny

4. Komunikace vize
je zapotřebí vizi komunikovat desetkrát víc, než si člověk běžně myslí

vize, strategie a nové způsoby chování musí být sdělovány všemi možnými způsoby

5. Posilovat ostatní k jednání podle vize
odstraňovat překážky pro změnu – neužitečné struktury nebo systémy

dovolit lidem experimentovat

zapojovat lidi do změnových projektů

zeširoka delegovat

6. Zdůrazňovat první úspěchy
ukazovat všem první úspěchy

oslavit první úspěchy

odměňovat lidi, kteří se na prvních úspěších podíleli
7. Upevnit posun a vytvořit další změnu
vyhlásit nová pravidla chování jako závazná a odměňovat ty, kteří se jimi řídí

sankce pro ty, kteří nová pravidla nectí

vytvářet další změnové projekty
8. Zakotvit změnu do firemní kultury
ujistit se, že každý chápe, jak nové chování vede k firemnímu úspěchu

dlouhodobě pracovat na budování nové firemní kultury (příběhy, hrdinové, symboly…)
Full transcript