Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De 4e Golf - Charismatische- en pinksterbeweging

Presentatie over de ontwikkeling van de hedendaagse charismatische-/pinkster-beweging
by

Rudy Brinkman

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De 4e Golf - Charismatische- en pinksterbeweging

Azusa Street, 1906
Ontstaan van de pinksterbeweging William Seymour Grondlegger van de Pinksterbeweging
Manifestaties: "tongen spreken" 'spreken in tongen' het bewijs
van doop met de Heilige Geest.
Zondeloos leven.
Heiligingsbeweging mystieke ervaring, 'doop met heilige geest'
National Holiness Association - 1867 Puriteiten
& Piëtisme De Charismatische "4e Golf PINKSTERBEWEGING Episcopalisme
(Anglicaans/Luthers) Charismatische beweging Pinksterbeweging: David du Plessis
(Pinkstervoorganger) Katholieke Charismatische Beweging Vineyardbeweging
("Toronto Blessing") Invloed protestantse kerken:
Charismatische Werkgemeenschap Nederland Theologie verworpen door
- Lutheranen
- Baptistenkerken Theologie verworpen door
- Lutheranen
- Baptistenkerken
- Assemblies of God
(Pinkstergemeenten VS)
- Vergadering-gemeenten De "3e Golf" Extreme manifestaties Full Gospel Business Men's
Aglow (v/h Woman Aglow) Leerstoel VU (2003)
charismatische vernieuwing (Jaren '60) Grondleggers 3e Golf of
'Empowered Evangelicals'
- John Wimber (Vineyard)
- Peter C. Wagner De "1e Golf" De "2e Golf" Peter Wagner doceert aan
Fuller Theological Seminary
waar ook Rick Warren tot zijn
studenten behoorde. Doceerde
onder andere 'kerkgroei'. Word-Faith (spreek uit in geloof en het gebeurt)
Tekenen & Wonderen, kerkgroei beweging,
visualiseren (voor je zien, en het gebeurt),
spirituele oorlogsvoering, welvaarts-evangelie, Kingdom Now, Het "Mystieke Genade"-evangelie (Crowder) enz, enz.

Samen met Rick Joyner (Toronto) bevestigde Wagner
Tod Bentley (Lakeland Revival) met zijn 'vuur'-
theologie "als Evangelist" -ook na zijn 'val'-, evenals Bentley's "mede-profeten" en volgelingen zoals.. Wagner, Joyner & Wimber's Theologie Matteus v.d. Steen (TRIN), Ev. Jaap Dieleman,
Martin Koornstra, Prof. Dr. W. J. Ouweneel ,
Jop van der Bijl (TRIN, zoon van Anne v.d. Bijl) Gemeenschappelijk kenmerk:
prediking van "het vuur", wonderen,
tekenen, buiten-Bijbelse 'openbaringen'.
Geïnspireerd door de grote
onbekende, bij velen: Peter Wagner. Geleid door hen die zijn opgegroeid in de "2e" & "3e" golf.. De "4e Golf" Benny Hinn Invloed volgens eigen zeggen: Kathryn Kuhlman. Begon zijn 'ministry' in 1983 Kathryn Kuhlman Oorspronkelijk methodist, begon 'revival'- en genezings-diensten . Claimde vele 'genezingen'. Onafhankelijk onderzoek en follow-ups van dr. Dr. William A. Nolen toonde aan dat geen enkele onderzochte genezing daadwerkelijk had plaatsgevonden.
Actief van ca. 1940 - 1975.

Kuhlman overleed aan de gevolgen van een hart-operatie. Methodisten DISCLAIMER
Deze presentatie is slechts 'schetsmatig' en daarom ook onvolledig,
het laat slechts de hoofdlijnen zien van de ontstaans-geschiedenis van wat we kunnen duiden als de "4e Golf" van de Charismatische beweging.

Alle rechten (c) 2012-2013 voorbehouden, www.yarah.nl

Niets uit deze presentatie mag zonder toestemming van de rechthebbende worden gebruikt door derden. Opwekkingsbeweging Engeland De 'theologie' is niet eenduidig, veel verschillende theologieën lopen door elkaar heen zoals:

- Klassieke Pinkstertheologie;
- Mystieke opvattingen;
- Calvinisme (!), vervangingsleer;
Enz...

Het lijkt er sterk op dat het motto is
"Alles mag, zolang we het maar leuk vinden".

Er is geen énkele toetsing (meer) mogelijk, die wordt categorisch verworpen door de aanhangers want: "Het is van de Geest!" Theologische opvattingen? Vreemd vuur op het altaar... Het vuur wordt ontstoken .... Invloed 4e golf Sprekers van deze beweging worden uitgenodigd door het hele land in veel Charismatische- en Pinkstergemeenten waaronder de voormalige "Berea"-gemeenten, "klassieke" pinkstergemeentes, onafhankelijke gemeenten, Baptistengemeenten, ..

Ook zeer sterke invloed op de Vergadering van gelovigen, welke de leerstellingen van de 3e Golf in eerste instantie verwierp (Medema) maar nu deze beweging inclusief de "gebedsgenzingen" e.d. omarmt bijv. door toedoen van Prof. Dr. Willem Ouweneel - met als gevolg landelijke scheuringen van de beweging en VvG's uit ondermeer Duitsland hebben de gemeenschap met hen middels open brieven aan de leiders van de VvG's (Ouweneel e.a.) verbroken... Eén van de vroege pioniers

- Leiders staan bekend om hun enormge geldzucht en absurd spenderen;
- Er zijn door de leiders verregaande, valse profetiën gedaan ondermeer
over het opwekken van doden (v.d. Steen), Wederkomst (Hinn);
- Leiders leven in overspel (Benny Hinn, Tod Bentley);
- Bestrijden elkaar, ..
- Leiders misbruiken hun positie voor financiële malversaties
(Beréa Gemeente Amsterdam/Beréa Nederland);
- Genezingen zijn aantoonbaar niet waar;
- Toetsing aan de Bijbel wordt categorisch geweigerd;
- Kritiek wordt afgedaan als "lasteren van de geest"...

Onderzoekt u zelf de beweging! En trek uw conclusie(s).
Is het "Vuur" dat gepredikt wordt van God, of van zijn tegenstander, die
weet dat zijn plaats in het Eeuwig Vuur zal zijn? Vrucht van de beweging...? Elke subjectieve, vóóringenomen,
spirituele ervaring valideert zichzelf Mattheüs v.d. Steen Oprichter en leider van TRIN . Van der Steen is ook oprichter van ARCH, dat staat voor Apstolic Revival Community Holland. Het sprekersteam van ARCH bestaat uit Lodewijk van Weerden, Mattheus van der Steen, Willem Ouweneel en Gerard de Groot.

Van der Steen is (was), naast o.a. David de Vos, Wilkin van der Kamp en Daniël Renger, één van de gastdocenten van Foundation4Life. In het docententeam van deze bijbelschool heeft Martin Koornstra zitting. Koornstra was lange tijd medewerker binnen de Bethelkerk (VBG) te Drachten. Hij gaf met zijn vrouw 5 jaar lang leiding aan het kinder- en jeugdwerk van de Vrije Baptisten Gemeente Bethel. Koornstra spreekt in veel Evangelische- en Baptistenkerken.

Vrienden van Mattheus van der Steen
Van de onderstaande personen is bekend dat zij connecties hebben met Van der Steen en/of zijn organisatie TRIN:
Willem Ouweneel (Oprichter en Docent EH, medewerker EO, auteur enz)
Heidi Baker (Oprichter IRIS Ministries, lid van de Assemblies of God = Pinksterbeweging. Claimt doden opgewekt te hebben)
John en Carol Arnott (Oprichters en leiders van de "Toronto"-gemeente, nu "Catch the Fire Ministries", mentor Todd Bentley)
David de Vos (Door Reinhard Bonnke in Afrika "gelanceerd" als prediker. Bonnke is bevriend en werkt samen met .. Benny Hinn en houdt wereldwijd "Fire" (Vuur) meetings.
Wilkin van de Kamp (christelijke auteur, voorganger, pinksterbeweging. "Vrij zijn TV", Family7)
Jan Sjoerd Pasterkamp (Spreker bij Opwekking, jarenlang voorganger voormalige "Berèa-gemeenten", bevrijdingsweekendend, lid dagelijks bestuur van de Verenigde Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten) Mattheus v.d. Steen / TRIN Tijdens de FireNights (Maart 2007) in Harderwijk claimt v.d. Steen een visioen te hebben gehad: "Ik zag zelfs begrafenis-ondernemers vier kisten naar binnen dragen. Mensen stonden op uit de dood!". Volgens hem zou dit binnen 3 jaar gebeuren. Het is nooit gebeurt. Van Der Steen kenmerkt zich als valse profeet en leugenachtig - zie ook de Birma controverse;
Christenen die niet in wonderen geloven, "zijn zielig"...
,,God wil alleen het allerbeste voor ons. Het is Gods diepste verlangen om jouw dromen waar te maken. If you see the invisible, God can do the impossible.’’ - Wie teleurgesteld raakt in de TRIN-beweging, niet geneest of geen wonderen ervaart wordt afgedaan als iemand die dit aan zichzelf te wijten heeft vanwege zijn gebrek aan geloof / visie.
De "Goudstof uit de Bijbel"-trucjes -> uit de Toronto-beweging overgenomen truc waarvan Charisma Magazine in 1999 al schreeft dat het nep was. Door de leider van Toronto overgenomen truc, evenals de 'gouden vullingen' uit Zuid-Amerika. Alleen maar bedoeld door v.d. Steen om zichzelf op een voetstuk te zetten, geen theologische waarde maar leiders claimen "God vult ons" -> letterlijk: gouden vullingen.. en "God geeft alleen het beste" (= goud).
De "Birma-controverse" - claimt dat er 7 kinderen zijn genezen in een 'Boedhistish blindeninstituut'. Onderzoek door o.a. Karel Smouter (CV Koers) bewijst dat dit gelogen is. Het betrof een Christelijk instituut, en de kinderen waren nog steeds blind. Birma-reis brengt Ouweneel in lastig parket, hij moet op de EO-TV toegeven dat het een en ander niet klopte maar verwijt Smouter "slechts 4 gevallen te hebben onderzocht, en de andere 229 genezingen die in Birma plaatsvonden niet".
Kritiek wordt niet geaccepteerd, men weigert te reageren op vragen van de pers en wanneer 'wonderen en tekenen' ontmaskerd worden.. komt als 'tegenreactie' een claim met nóg grotere aantallen genezingen, wonderen, opwekking van doden (in landen ver weg en oncontroleerbaar).
Houdt inzameling voor een luxe jacht voor Heidi Baker. Voorheen het eigendom van de Spaanse koning Juan Carlos. Het schip kostte rond de tweehonderd duizend euro en is door Nederlandse TRIN-aanhangers betaald. Eén van de meest invloedrijke leiders in NL. Uitspraken, gebeurtenissen Bronnen WikiPedia
In Drie Golven, A. Amesz
Dagblad De Stentor
StaatGeschreven.nl
Bijbelgetrouw.nl
CV Koers
EO TV
Diverse video's op Youtube e.a.
www.onderzoektalles.nl (onderzoek naar TRIN door 5 freelance journalisten)
Leidsch Dagblad
"Naar Toronto en Terug", Medema
.. en een groot aantal websites! Benny Hinn Heidi Baker Toronto Blessing
(John Arnott) Berea-gemeenten De 'Berèa-gemeenten' heten nu allemaal anders na het financiële pyramidespel van één van hun leiders en zijn zoon (Rob en Robert-Jan Allart) waarna de landelijke organisatie uit elkaar viel.

Eén van de bekende voorgangers is Lodewijk van Weerden - docent op de "Foundation 4 Life" bijbelschool waar ook Koornstra e.v.a. les geven. Lodewijk van Weerden is voorganger van de "Waardevol Leven gemeente" in Loppersum, voorheen dus Beréa-gemeente.

Oorsprong: "Kracht van Omhoog"-beweging. Duiveluitdrijving volgens de methode van ene Ken Thornberg. Trouw besteede hier in 1993 nog aandacht aan. Opmerking Skepsis: "De Beréagemeenschap in Amsterdam is het centrum van de beweging. Het zou ook helpen voor de meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Het werkt het beste voor wie die stoornis voorwendt, want wie 'geneest' verkrijgt aanzien." Achtergrond informatie De 4e Golf - vreemd vuur op het altaar John and Carol Arnott zijn de oprichters van "Catch the Fire" ("Vang het Vuur"), voorheen bekend als Toronto Airport Christian Fellowship (de "Toronto Blessing" - door velen gezien als de oorsprong van de '3e golf' maar eigenlijk klopt dat niet, het was wel de meest bekende 'exponent' er van met een sterke propaganda machine). Arnott heeft altijd volledig achter Todd Bentley gestaan. Claimen "Vernieuwing, opwekking en genezing" te brengen in de kerken en gemeenten waar zij spreken. Genezingen zijn aantoonbaar niet waar gebleken, de 'vernieuwing' die zij brengen is de "4e Golf". Uitspraak Arnott: "Another thing that hinders (receiving the Holy Spirit or anointing) is people pray all the time." (John Arnott, at Holy Trinity Brompton, England, 14-2-1995)" Hinn's inspiratie/invloed Kathryn Kuhlman. Zijn boeken en preken zijn doorspekt met opmerkingen over hoeveel invloed zij wel niet op zijn 'bediening' heeft. Hinn bezoekt bezoekt volgens eigen zeggen regelmatig haar graf voor inspiratie.

Spiritisme
- Hinn claimde op Televisie (11 Juni 1997) dat Kuhlman's geest "en Jezus"
hem de toekomst van zijn bediening hadden getoond in een nachtelijk
visioen en dat zij tot hem zou hebben gesproken;
- Hinn claimt met Elia en Engelen te hebben gesproken en te hebben
'gewandeld in de bovennatuurlijke wereld' (Honolulu Crusade, 1997)

Leringen, opvattingen, beweringen..
- diverse profetiën, nooit uitgekomen (bijv. zijn beruchte profetie over de
'vernietiging van de homosexuelen', div. malen wederkomst voorspeld);
- zeer afwijkende doctrines zoals "Adam kon vliegen tot aan de maan", "Eva's
kinderen werden uit haar zijde geboren", "Jezus is één geworden met satan", "de
drie-eenheid bestaat uit drie drie-eenheden dus een 9-eenheid" (enz, enz);
- Succes-evangelie (Geef geld, en je zult veel meer ontvangen dan dat
je gegeven hebt);
- Heeft (1996 Crusade, Rome) publiek steun betuigd aan de RK kerk;
- Claimt een dode te hebben opgewekt, wat een aantoonbare leugen was.

Gesteund door/bevriend met: Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts (de Oral Roberts Universiteit kende hem een 'eredoctoraat' toe), Rodney Howard-Browne e.v.a., van grote invloed op- en bevriend met John Arnott ("Toronto"), Todd Bentley,.... ! Leviticus 10:1-3
Bij een heilige handeling iets onheiligs doen

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, brachten een reukoffer dat God hun niet geboden had. Daarmee brachten ze vreemd vuur voor zijn aangezicht. Kort tevoren was er vuur uitgegaan van de hemel dat het offer op het altaar verteerde. Nu ging er opnieuw vuur uit van de hemel. Ditmaal werd niet het offer van Nadab en Abihu verteerd, maar vielen zij zelf als door de bliksem getroffen neer. Martin Koornstra
Bekend van het feit dat hij in de Bethel-kerk in Drachten als pastor heeft gewerkt.

Opvattingen:
- Kingdom Now (vanaf de eerste dag dat we geboren zijn, zijn we er om te regeren in Gods koninkrijk, we moeten onze plaats nemen in de maatschappij om te gaan 'regeren', etc). - heeft een zogeheten "genezingsbediening" en krijgt volgens eigen zeggen "Woorden van kennis" door over "wie er genezen moet worden";
- werkt o.a. samen met Willem Ouweneel, Herman Boon, Gerald Troost en David Sorensen in de "WAKE UP VEENENDAAL"-vernieuwingsbeweging;

Koornstra verkondigt het evangelie met extra’s, zoals de charismatische leer over de Heilige Geest, het leren dat mensen bevrijd moeten worden van demonen en vloeken, een leer van wonderen, tekenen en ervaren.
(IRIS Ministries ) Heidi Baker doet zeer veel "goed werk", ondermeer weeshuizen, opvangwerk e.d. zij combineert dit echter met extreme Charismatische opvattingen. Volgens eigen zeggen heeft zij 8.000 gemeenten gesticht, weeshuizen opgericht en bijbelscholen (die haar opvattingen onderwijzen uiteraard) in Afrika.

Claims
- "Aanzienlijke verbeteringen" bij "visueel gehandicapten";
- Doden opgewekt;
- zieken genezen (doofheid);
- enz...

Theologie/achtergrond
- behoren tot de Toronto-gemeente en volgen hun leringen/theologie;
- betrokken bij Wagner's "New Apostolic Reformation" en zijn "opleidings-instituut"
(Wagner Leadership Institute);
- Iris Ministries is onderdeel van "Partners in Harvest", de organisatie van John en Carol
Arnott (Toronto);
- Eén van de oprichters van Revival Alliance, welke ondermeer Tod Bentley heeft
'uitgezonden'.
Full transcript