Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Négyszögletű kerek erdő

MIE Kerekasztal 2017 Mátraháza
by

Oppenheim Law Firm

on 11 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Négyszögletű kerek erdő

Négyszögletű
Kerekasztalbeszélgetés a jogorvoslati rendszerről
kerek
erdő
MIE Iparjogvédelmi Konferencia, Mátraháza
2017. november 24.
Aktualitás
Jogorvoslati rendszer elavult
Új Pp. (Kp.)
1969 óta lényegében változatlan
dogmatikailag és hatásaiban vitatható
MIE előadás - 2015. május

Munkaanyag a kodifikációs albizottságnak - 2015 július

Új Pp. (Kp.) mellett lényegében változatlan szabályozás
SZTNH határozatok
Eljárás
Jogorvoslat
1+2+1 fok
Vt. és Ket. (Ákr. ill. külön tv.) szabályai
Vt. és Pp. (Kp.)
Megváltoztatási kérelem
megváltoztatás
hatályon kívül helyezés
Törvényszék
Ítélőtábla
Kúria
Teljes felülvizsgálat
ténykérdés
jogkérdés
Fellebbezés
bírósághoz
?
Problémák
Javaslatok
Dogmatika
Felek
Eljárás
Peres eljárás
Nemperes eljárás
két fél között
jogvita (jogsérelem)
végleges döntés jogokról és
kötelezettségekről
igazságszolgáltatás
tények, jogok
tanúsítása
elismertetés, nyilvántartás
ideiglenes jellegű
nem igazságszolgáltatás
holtnak nyilvánítás, fizetési meghagyás stb.
Ex parte
Inter partes
Hivatal nem vesz részt
nem nyilatkozik
nem élhet
jogorvoslattal
elvi jelentőségű ügyekben észrevételt tehet(ne)
Hivatal nem vesz részt
jogvita valójában nem a két fél között
jogsérelmet a hivatali határozat okoz
ítélet helyett végzés
szóbeliség és közvetlenség korlátozott
másodfokon korlátozott kontradikció
felülvizsgálati eljárásban szűk kontradikció
meghallgatás kérelemre
nincs csatlakozó fellebbezés
nincs ellenkérelem, csak észrevétel
meghallgatás nincs
nincs csatlakozó felülvizsgálat
nincs ellenkérelem, csak észrevétel
SZTNH döntése
jogot keletkeztet
abszolút szerkezetű
tulajdoni jellegű
jogsértő döntés alanyi jogsérelmet okoz
rendszeridegen
történeti gyökerek nem segítenek (korábbi modellek rendszeridegenek)
korszerű szabályozás kell
(külföldi modellek testreszabása)
kiindulás: Hivatal döntése közigazgatási aktus
kizárólagos jogokat teremt
kötelezettséget ró
jogosultnak
másokra
közigazgatási perek rendszerébe integrálás
1+2+1 fokú eljárás
Hivatal mint alperes ellen
ex parte ügyek
inter partes ügyek?
bírósági fórumok
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (?)
Fővárosi Törvényszék (?)
Kúria (csak fellebbezés?)
Ítélőtábla kihagyása gyorsulást hoz
Köszönjük
a figyelmet!


Új fejlemények
HaMi törvény módosítás
Használati Mintaoltalmi törvény módosítása
2017. évi CXX. törvény - hatályos 2018. január 1-től
Az alperes érvénytelenségre hivatkozó kifogása alapján a bíróság a mintaoltalom érvényességét is vizsgálja és a keresetet elutasíthatja (
inter partes
hatályú döntés az érvényességről)
"ha a mintaoltalom bitorlása miatt indított perben hozott elsőfokú döntés meghozataláig ugyanazon felek között a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által a mintaoltalom megsemmisítése tárgyában hozott döntés megváltoztatása iránt a Fővárosi Törvényszék előtt eljárás indult, a bíróság a két eljárást – hivatalból vagy bármelyik fél kérelmére, ha az eljárásokban elbírálni szükséges kérdések hasonlósága indokolja – egyesítheti"
Törvénytervezetből nem valósult meg:
Full transcript