Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medienes Makt

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for medienes funksjon i samfunnet og deres rolle som maktfaktor, og kunne drøfte hvordan mediene kan påvirke menneskers oppfatning av individ og samfunn.
by

Lars Drage

on 25 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medienes Makt

Medienes Makt
Medienes rolle i samfunnet
En viktig forutsetning for å delta i et demokrati er at vi har informasjon og kunnskap om samfunnet

Massemediene har mange viktige politiske funksjoner i vårt demokrati:
•Massemediene former vår oppfatning av virkeligheten
Massemediene gjør et utvalg av det som skjer hjemme og ute, og de vinkler dette på sin egen måte
•De gir rom for våre meninger
Du kan sende inn leserinnlegg til lokalavisen, kommentere nyhetsartikler på nettet og delta i debatter i ulike medier. Internett har økt dine muligheter til å komme med dine meninger
•De setter den politiske dagsorden
Massemedia styrer vår oppmerksomhet mot saker og problemer. Ved å styre vår oppmerksomhet mot enkelte saker tvinger de oss til å mene noe om sakene, og de tvinger politikerne til å ta opp disse sakene
•Media – den fjerde statsmakt
Media overvåker dem som har makt i samfunnet, og dem som styrer oss. Derfor blir de ofte kalt for "den fjerde statsmakt"
•De gir oss tilgang til store mengder informasjon
Ikke alle i samfunnet utnytter denne muligheten. På den måten kan det oppstå informasjonskløfter mellom dem som tilegner seg informasjon, og dem som ikke gjør det
Ytringsfrihet
Ytringsfrihet betyr at enhver norsk borger har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger i skrift og tale. Prinsippet om ytringsfrihet er gjennomført i de fleste demokratiske stater

På 2000-tallet har vi fått en ny debatt om ytringsfrihetens grenser i Norge. Kan det tenkes situasjoner der andre grunnleggende interesser og verdier kommer i strid med retten til frie ytringer?

Katurtegninger av profeten Muhammed
Paparazzifotografenes forfølgelse av prinsesser
WikiLeaks
Skattelistene
Hva er makt?
Stortinget har makt fordi de lager de lovene som gjelder i Norge
Rektor har makt fordi han kan utvise en elev som har brutt skolens regelverk
Den kuleste i gjengen har makt til å definere hva som er "in" akkurat nå

Store norske leksikon definerer makt slik:

- å ha evne til å utøve visse former for sosial innflytelse (potensiell makt) og det å utøve slik innflytelse (aktuell makt). Uttrykket viser altså til et asymmetrisk forhold: noen har makt over andre; noen agerer, andre reagerer.

En enklere definisjon på makt er å få noen til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort
Mediemakt
Definisjonsmakt - Mediene setter dagsorden for hva vi er opptatt av, enten det er gårsdagens fotballkamp eller den siste utviklingen i Midtøsten. I mange tilfeller setter mediene også dagsorden for hva politikerne har fokus på, både lokalt og sentralt

Viljesmakt - oppslag om en gammel og syk mann som blir sendt hjem til en kald leilighet uten tilsyn kan føre til endring av feks vedtak i kommunen

Strukturmak - eiere av mediebedrifter og distribusjonskanaler har makt. Apple eller facebook sensurerer innholdet på sine distribusjons-plattformer
Den fjerde statsmakt
•Den lovgivende makt – Stortinget
•Den utøvende makt – regjeringen
•Den dømmende makt – domstolene

Mediene er også en maktfaktor i samfunnet:
mediene drives uavhengig av staten
stor makt i offentligheten
viktig ”motmakt” mot andre typer makt i samfunnet
har som selvpålagt oppgave å avsløre maktmisbruk
mediene kalles derfor ofte for den fjerde statsmakt
https://tv.nrk.no/program/koid26008013/illusjonen-om-ei-fri-presse
Full transcript