Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONSEP DAN PENGURUSAN PSS BERKESAN

No description
by

roswadi yusof

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONSEP DAN PENGURUSAN PSS BERKESAN

Pelbagai nama – perpustakaan media,
pusat sumber pembelajaran, pusat media dll.
Pekeliling Kementerian Pendidikan
KP(BS)8752-c/(8) bertarikh 1.3.1983

PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

PENGENALAN
PENGENALAN
PSS bukan sekadar tempat ;
PSS juga adalah
PERKHIDMATAN,
KOLEKSI dan
AGEN PERUBAHAN

Datang ke PSS untuk apa ?
PERKHIDMATAN
Informasi
Inspirasi
Rekreasi

PUSAT SUMBER SEKOLAH
KONSEP DAN PENGURUSAN PSS BERKESAN
KONSEP PSS
Suatu tempat –
suasana pembelajaran kendiri yang selesa
Perkhidmatan –
yang ditawarkan membolehkan
pelanggan mendapat dan
mengamal kemahiran dalam pembelajaran
Koleksi bahan –
lengkap dan kemaskini sejajar dengan
perkembangan pendidikan
Agen perubahan –
dapat memupuk potensi dan minat
pelanggan di bidang pembelajaran

Promosi dan galakan penggunaan
Penyemakan stok dan penyediaan laporan tahunan

PENGGUNAAN PSS SECARA OPTIMUM

PSS tidak boleh sekadar bersifat menunggu pelanggan sahaja TETAPI PSS PERLU MENJADI NADI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK
PERPUSTAKAAN DIGITAL
PERPUSTAKAAN MAYA
OPAC

Penubuhan AJK
Rancangan pengoperasian
Rancangan pengurusan perkhidmatan
Latihan dan bengkel untuk AJK dan kakitangan
Pengurusan kemudahan fizikal dan keceriaan
Orientasi dan penerangan kepada pelanggan
Kemaskini rekod pengurusan koleksi

Warga sekolah tahu dan kenal pengurus PSS
Terdapat berbagai aktiviti galak guna PSS
Perkhidmatan dan koleksi digunakan dalam proses P&P
Lokasi PSS yang strategik
Warga sekolah suka menggunakan PSS
Warga sekolah faham peranan PSS
Mempunyai koleksi yang menarik, sesuai, mencukupi dan terkini

Aktiviti-aktiviti promosi – pameran, pertandingan, lawatan sambil belajar, tokoh pembaca, buletin
Program Membina Tabiat Membaca
PSS sebagai PUSAT gerakan galakan membaca
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998 – Program NILAM

PROGRAM GALAK GUNA

MESTI ADA REKOD PENGGUNAAN:
PERPUSTAKAAN
PEMINJAMAN & PEMULANGAN
BILIK TAYANGAN
TV PENDIDIKAN (ASTRO)
CDRI
BAHAN BANTU

PENGGUNAAN PSS

Pengkelasan
- proses di mana bahan dikumpulkan mengikut persamaan dan diasingkan mengikut perbezaannya.
- untuk memudahkan pencarian
- disusun mengikut bidang perkara
- Sistem Pengkelasan yang digunakan ialah Dewey Decimal Classification (DDC)

….sambungan

Pengkatalogan – proses menghurai, menyenarai dan menyusun sesuatu koleksi perpustakaan mengikut peraturan dan format yang telah ditetapkan dan diiktiraf

…sambungan

Pengurusan kewangan
Perolehan
Rekod – rekod perolehan, rekod bacaan
- rekod mesti kemaskini dan lengkap
Pemerosesan bahan – terima, semak, cop hak milik, tampal label dan barkod, slip pemulangan dan poket pinjaman


PENTADBIRAN

Perkhidmatan maklumat
Pameran dan promosi maklumat, radio sekolah, buletin
Kemudahan IT
Internet, penggunaan komputer

….sambungan

Sirkulasi (Peminjaman & Pemulangan)
Perkhidmatan rujukan
Perkhidmatan nasihat pengguna
Panduan dan perkhidmatan pengguna
Orientasi perpustakaan, panduan pengguna, penggunaan OPAC, kesedaran isu semasa, panduan penggunaan internet

PERKHIDMATAN

Pilihbuang – kerja-kerja mengasingkan bahan-bahan yang tidak lagi sesuai disimpan bahan-bahan “out-dated”, bahan yang tidak digunakan untuk tempoh yang lama
Sumber perolehan
Pembelian, hadiah, sumbangan, pertukaran

…..sambungan

Agihan koleksi – koleksi am, rujukan, bintik merah
Bahan terbitan berkala – majalah, jurnal, laporan tahunan, buletin
Bahan bukan cetak – cakera padat, cakera liut, pita video, pita audio
Bahan-bahan yang dilarang – bahan yang diharamkan, pornografi

…..sambungan

Dasar Pemilihan umum – fail kuasa
Pembinaan koleksi – perolehan, proses teknik, pengkelasa dan pengkatalogan, penyusunan bahan, semakan stok
Cadangan perolehan bahan
Alat-alat pemilihan
Katalog penerbit, senarai pembekal, laman web penerbit, ulasan buku, naskah contoh, pameran buku, lawatan, bibliografi dan abstrak

PERKEMBANGAN KOLEKSI

Pejabat
Bilik Kerja
Sirkulasi / kaunter
Perpustakaan
Bilik Tayang
Bilik BBM
Makmal / sudut komputer
Sudut pembelajaran kendiri

PSS terdiri daripada ruang berikut :

Aspek khusus –lokasi, udara, pencahayaan, punca kuasa
Keluasan ruang – sesuai dengan kapasiti pelajar, selesa
Alat perabot dan kelengkapan – sesuai dengan pelajar dari segi saiz, kelengkapan terkini dan lengkap

KEMUDAHAN FIZIKAL

JADUAL WAKTU

Surat Bil.(01)dlm.PSPN 05019 bertarikh 18 Mei
1999:
Pembantu Tadbir Perpustakaan N9
3. Pihak JPA juga telah menetapkan bahawa seorang daripada Pembantu Tadbir tersebut adalah untuk Pembantu Tadbir Perpustakaan N9. Ini berdasarkan keputusan perbincangan bersama JPA pada 29 Ogos 1990, kelulusan JKKTT.Oleh itu sekolah tuan yang telah dibekalkan dengan 2 atau 3 Pembantu Tadbir N9 mengikut kategori di atas hendaklah menetapkan salah seorang darpada Pembantu Tadbir N9 tersebut bertugas di Pusat Sumber Sekolah (Perpustakaan sekolah)

EDARAN JABATAN

Ijazah sains Perpustakaan / Kajian Maklumat
Kursus Sains Perpustakaan 1 Tahun MPIK
Kursus Pengurusan Sumber 1 Tahun IPDA
Kursus Pengurusan Pusat Sumber di IAB
Kursus Asas Pengurusan PSS 35 jam anjuran BTP/JPN/BTPN/PKG
Kursus Pertengahan Pengurusan PSS 45 jam anjuran BTP/JPN/BTPN/PKG

Kakitangan Media Terlatih

Jawatankuasa Induk PSS
Tentukan polisi, perancangan dan belanjawan
Hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
Jawatankuasa Kerja PSS
Merancang aktiviti-aktiviti program media dan cara-cara melaksanakannya

STRUKTUR ORGANISASI


Struktur organisasi
Kemudahan fizikal
Perkembangan koleksi
Perkhidmatan
Pentadbiran
Penggunaan

ASPEK PENGURUSAN PSS YANG BERKESAN

Menilai dari masa ke semasa bahan dan alatan terkini
Menilai dan memilih bahan yang berkaitan dengan kurikulum
Pengembangan kemahiran pembelajaran kendiri
Penyedia keperluan terkini teknologi pendidikan
Penyedia perkhidmatan reprografi dan rakamsalin


…sambungan

Agen memperoleh, menghasil, mengorganisasi dan mengedar bahan dan maklumat
Pusat bahan yang dapat digunakan bersama
Pusat perhubungan antara sekolah dan agensi luar
Memberi panduan untuk mencari, memilih, menghasil dan menggunakan bahan mengikut keperluan

FUNGSI PSS

Kecemerlangan pendidikan
Penggunaan kemudahan
Pemupukan tabiat belajar
Penghasilan bahan
Perkhidmatan pembelajaran
Kemahiran maklumat

OBJEKTIF PSS

Satu sistem perkhidmatan untuk pihak sekolah mencapai matlamat kurikulum
Satu punca segala pergerakan dan aktiviti ke arah melaksanakan kaedah P&P yang berkesan
Tempat terkumpulnya berbagai jenis alat dan bahan media dalam bentuk cetak yang telah diklasifikasikan, diproses, dikatalog dan disusunatur untuk kemudahkesanan.

DEFINISI PSS

Suatu tempat – suasana pembelajaran kendiri yang selesa
Perkhidmatan – yang ditawarkan membolehkan pelanggan mendapat dan mengamal kemahiran dalam pembelajaran
Koleksi bahan – lengkap dan kemaskini sejajar dengan perkembangan pendidikan
Agen perubahan – dapat memupuk potensi dan minat pelanggan di bidang pembelajaran

KONSEP PSS

PSS juga adalah PERKHIDMATAN, KOLEKSI dan AGEN PERUBAHAN

PSS bukan sekadar tempat ;

PERKHIDMATAN
Informasi
Inspirasi
Rekreasi

Datang ke PSS untuk apa ?

Pelbagai nama – perpustakaan media, pusat sumber pembelajaran, pusat media dll.
Pekeliling Kementerian Pendidikan
KP(BS)8752-c/(8) bertarikh 1.3.1983

PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

PENGENALAN

Semakan stok
- berpandukan nombor perolehan
- untuk menyemak buku yang hilang / rosak

….sambungan

DEFINISI PSS
Satu sistem perkhidmatan untuk pihak sekolah mencapai matlamat kurikulum
Satu punca segala pergerakan dan aktiviti ke arah melaksanakan kaedah P&P yang berkesan
Tempat terkumpulnya berbagai jenis alat dan bahan media dalam bentuk cetak yang telah diklasifikasikan, diproses, dikatalog dan disusunatur untuk kemudahkesanan.
Full transcript