Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modernost i postmodernost

Suvremeno društvo I
by

Ivan Grgić

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modernost i postmodernost

FONTS
Definiranje pojma modernosti
Industrijska revolucija
Definitavan početak industrijske revolucije započinje izumom parnog stroja kojeg je 1770. godine izumio James Watt koji je omogućio modernizaciju industrije i tvornica
Život postaje kvalitetniji
pojava novih radnih mjesta
napredci u medicini i bolja prehrana omogućuju dulji život
brojni novi proizvodi
Veći broj strojne proizvodnje - nezaposlenost
Električna energija
Motor s unutarnjim izgaranjem
Henry Ford i pokretna traka
Postmodernizam
Postmodernost ili kako ga još nazivaju, kasno moderno, označava novo stanje koje su dostigla suvremena, razvijena industrijska društva
Svojstva postmodernosti:
društvena
kulturna
ekonomska
politička
Brojna neslaganja oko definiranja početka, odnosno prelaska društva iz modernog u postmoderno društvo
Napuštanje starih koncepata modernosti
prisutan gubitak vjere u napredak čovječanstva, znanosti i tehnlogiju
svjesnost o štetnim posljedicama kao što su onečišćenje i genetsko inžinjerstvo
skepticizam
nevjera u politička uvjerenja i birokratske organizacije

distanciranje od znanosti i racionalizma
prihvaćanje iracionalnog- New Age filozofija
zbog pesimistične sadašnjosti ljudi se okreću nostalgiji (hipsteri) i boljim vremenima
prisutna obnova sakralizacije-duhovni mir
hinduizam i zen budizam
Životni uvjeti bolji no ikad
stanovništvo je u mogućnosti kupovati
veći trošak ljudi na luksuz i razonodu
konzumiranje proizvoda manje zbog kvalitete i korisnosti, više radi imidža ili trenda
prihvaćenost u subkulturi
naglašena je individualnost i sujektivnost
globalna povezanost svijeta- TV i internet
trgovanje informacija i dostupnost istih nikad brža
konstantna upućenost u informacije - sumnja u vjerodostojnost istih
Marketing i neoliberalni kapitalizam
Postfordistički sustav proizvodnje- metode specijalizirane serijske proizvodnje
poznavanje informacija o svakom potrošaču
segmentacija tržišta
manja sindikalna djelatnost
Smanjenja državna intervencija
poticanje samostalnosti i tržišne utakmice
tržišno i privatno poduzetništvo
neoliberalni kapitalizam
Negativne posljedice
nestajanje socijalne države
naknade samo najpotrebnijima
Globalizacija
Globalizacija:
međupovezanost kultura, roba i informacija na globalnoj razini
slobodna trgovina, neoliberalizam, financijska deregulacija

Uzroci
razvoj informacijskih tehnologija i masovnih medija

Kulturološki
širenje gregorijanskog kalendara
jačanje svjetskih religija
globalno znanje
sport
mekdonaldizacija
porast masovnog turizma

Multinacionalne kompanije - slabljenje nacionalnih država
Komercijalizacija kulturnih proizvoda
Globaliziranje potrošačke ideologije
konzumerizam

Širenje financijskih tržišta globalno
-pomoć od informacijske tehnologije- elektični prijenos novaca
Svjetska banka
Međunarodni monetarni fond
World trading organisation
Postmodernizam i umjetnost
Kontekst stavljen u središte pozornosti
upotrebljavanje poznatih slika te stavljanje istih u novi kontekst
subjektiviziranje djela - unos vlastitog iskustva

Umjetnici si postavljaju pitanja svrhe same umjetnosti i pitanja poruke
Pridodavanje važnosti medijima, fotografiji, elektroničkim zapisima
Čini se kao da se ništa novo ne,može napraviti - manjak inovativnosti
Kombiniranje stilova iz povjesti civilizacije

Ekspresionizam
Kubizam
Dadaizam
Apstraktno slikarstvo
Pop-art
Op-art
Minimalizam
Nadrealizam
Filozofija i sociologija modernog društava
Ideja modernog razvila se iz koncepta racionalizma
stavlja u središte ljudski razum
koncept da se ljudska zajednica može organizirati razumskim načelima
sekularizacije
zakonska država
ideja napretka
racionalno društvo u kojem razum ne upravalja samo znanstvenim i tehnološkim aktivnostima nego i međuljudskim odnosima
proces potaknut dostignućima:
znanosti
tehnologije
obrazovanja
emancipacija, demokratizacija
sloboda, prava i jednakost - Francuska revolucija
politički pokreti i revolucije diljem svijeta
vjerovanje u jedan cilj: napredak ljudskog društva
negativne reakcije- strah i nesigurnost u novo doba
nastank pokreta konzervatizma

Modernizam- veliki sekularni proces koji vodi stvaranju demokratskih društava utemeljenih na suverenosti pojedinaca i naroda
bez hijerarhija, feudalizma i tradicija
segmentacija umjetnosti- nastanak novih pokreta i ideja
preispitivanje tradicionalnosti, redefiniranje umjetnosti
novi pokreti
kubizam
ekspresionizam
apstraktno slikarstvo
supremantizam
dadaizam
futuriam
nadrealizam
najznačajniji je apstrakcija- odbacivanje tradicionalnosti
kiparstvo također koristi nove tehnike i materijale
radikane umjetničke forme
konceptualna umjetnost
pop-art
readymade
minimalizam
video instalacije
Modernizam
Modernost
Postmodernost
Holistička teorija
Učenje temeljeno na premisi da svaka osoba ponalazi svoj identitet, značenje i svrhu kroz povezivanje sa zajednicom, prirodnim svijetom i duhovnim vrijednostima
filozofija koja u cjelini vidi nešto više od zbroja pojedinih njenih djelova
stavlja u fokus složenost odnosa između djelova i cjeline
sistemi oko nas:
obitelj
škola
nacija
prirodna sredina
eko sustav

Čovjek je biće koje se razvija i sebe doživljava na više razina
fizičkom (biološkim)
emotivnim
intelektualnim
duhovnim


Holističko obrazovanje-uključivanje cijelog bića u proces učenja

Vjerovanje da je djetetu učenje potrebno kao hrana za dušu i put ka ostvaenju njegova bića u cjelosti, a ne gomilanje informacijama, činjenicama i vještinama poticanje suradnje umjesto kompeticije

Nekoliko škola prakticira holistički pristup obrazovanju
Domyan Alhaj
Luka Duvančić
Ivan Grgić
Hvala na pažnji!

Pitanja?
Full transcript