Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4 HAVO Thema 6: Regeling (CE stof)

No description
by

Lisette Brouwers

on 15 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4 HAVO Thema 6: Regeling (CE stof)

Thema 6
Wat weet je al?
Het zenuwstelsel
centrale zenuwstelsel
perifere zenuwstelsel
http://player.omroep.nl/?aflID=8174157
Opbouw zenuwcel/neuron
3 typen
sensorische zenuwcel
motorische zenuwcel
schakelcel
prikkel zintuigcel zenuwcel zenuwcel zenuwcel spieren/klieren
impuls impuls impuls impuls
RECEPTOR
neus
oren
ogen huid
CONDUCTOREN
EFFECTOR
Doel:
de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven
de functies, kenmerken van de delen van een zenuwcel kunnen noemen
de drie typen zenuwcellen kunnen noemen met hun functies en kenmerken
Welke 3 typen zenuwcellen zijn er?
Wat is een dendriet en wat is de functie ervan?
Zintuigcellen worden ook wel effectoren genoemd.
JUIST OF ONJUIST??
dendriet
axon
In de grote hersenen ligt de grijze stof in het midden.
JUIST of ONJUIST
Wat is de functie van de kleine hersenen?
En de hersenstam?
Wat is een reflex?
BS 5
Een man loopt hard op een trimbaan. Tijdens het hardlopen raken de spieren van de man zwaar vermoeid. Na het hardlopen gaat de man thuis bij de televisie zitten en valt in slaap.
Heeft één van de beide delen van het autonome zenuwstelsel tijdens het slapen een grotere invloed op het functioneren van het ademhalingstelsel en bloedvatenstelsel dan tijdens het trimmen?

A. Ja, tijdens het slapen heeft het orthosympathische deel een grotere invloed.
B. Nee, de invloed van beide delen is tijdens het slapen en tijdens het trimmen gelijk.
C. Ja, tijdens het slapen heeft het parasympathische deel een grotere invloed.
Als het hart te snel gaat kloppen dreigt de bloeddruk in de bloedvaten te hoog te worden. Zintuigen in de wand van de aorta en de halsslagaders registreren de toename van de bloeddruk en sturen impulsen naar het regelcentrum in de hersenen. Via het autonome zenuwstelsel wordt de hartslag dan verlaagd.
In welke deel van de hersenen ligt het centrum dat de hartslagfrequentie regelt en via welk deel van het autonome zenuwstelsel wordt het hartritme verlaagd?

A. ? Het centrum ligt in de hersenstam en het hartritme wordt verlaagd door het parasympathische zenuwstelsel.
B. ? Het centrum ligt in de kleine hersenen en het hartritme wordt verlaagd door het orthosympathische zenuwstelsel.
C. ? Het centrum ligt in de hersenstam en het hartritme wordt verlaagd door het orthosympathische zenuwstelsel.
D. ? Het centrum ligt in de kleine hersenen en het hartritme wordt verlaagd door het parasympathische zenuwstelsel.
Indeling naar functie
animale ZS:
bewuste reacties
autonome ZS:
werking inwendige
organen, onbewust
orthosympatisch deel
parasympatisch deel
arbeid kan verrichten
dissimilatie
toestand rust en herstel
http://www.bioplek.org/animaties/zenuwstelsel/reflexboog.html
Bioplek.org
http://www.bioplek.org/animaties/zenuwstelsel/kniepeesreflex.html
Wat doet het autonome zs?
Spieren
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/antagonisten.html
1. Gladde spieren
onwillekeurig
traag en langdurig
huid en wand van holle organen
afzonderlijke spiercellen
2 typen
2. Dwarsgestreepte spieren
willekeurig
snel en snel vermoeid
skeletspieren
spierbundel> spiervezel> spierfibril> filamenten> actine en myosine
meerkerning: versmelting van spiercellen
http://www.bioplek.org/animaties%20onderbouw/spiereneenvoudig.html
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/bouwspier.html
Wat gebeurt er met de lading in een zenuwcel waarin een impuls is opgewekt?
Een man van 56 heeft in zijn linkerhersenhelft een hersenbloeding gehad. Hierdoor is zijn linkerlichaamshelft verlamd.Hoe kan dit?
Een proefpersoon bevindt zich in een zonnige tuin. Hij loopt naar binnen en komt in een donkere kamer. Door de verandering van de belichting verwijden de pupillen van de ogen van deze proefpersoon zich in een reflex.
Welk gedeelte van het centrale zenuwstelsel maakt deel uit van deze reflexboog?
A. ? hersenstam
B. ? ruggenmerg
C. ? grote hersenen
D. ? netvlies
Basisstof 8
Thema 6: Regeling
Hormonen
Hormonen zijn:

Regeleiwitten
Afgegeven door endocriene klier aan het bloed
Trager dan het zenuwstelsel, maar werken langer
Hebben specifieke molecuulstructuur  alleen herkend door receptormoleculen op doelwitorganen
Staan o.i.v. autonome zenuwstelsel
1 = Epifyse(pijnappelklier) 2 = Hypofyse 3 = Schildklier 4 = Thymus 5 = Bijnieren 6 = Alvleesklier 7 = Eierstokken 8 = Testes
Hypofyse
Produceert hormonen die de werking van andere hormoonklieren beinvloeden.
De schildklier
Schildklier
Stimuleert de stofwisseling, groei en ontwikkeling.
Bij Jood tekort ontstaat Struma.
Animatie Bioplek schildklier
Te weinig thyroxine?
De eilandjes van Langerhans
Insuline
Animatie Bioplek insuline-glucagon
Bijnieren
Hormoon adrenaline
Heeft een snelle kortdurende werking in FFF-situaties
Glycogeen wordt omgezet in glucose (in spieren en lever)
Hartslag en ademhaling omhoog, verwijden bloedvaten naar skeletspieren en hersenen
IMPULS (1)

Door een stimulus
verandert de
membraanpotentiaal van
-70 mV naar -60 mV.
Zal hierdoor een
actiepotentiaal gaan ontstaan?

De membraan potentaal wordt gemeten in een zenuwcel die in rust is.
Welke waarde (in milli Volt) heeft deze rustpotentiaal?
In welke laag bevinden zich de cellichamen van de hersencellen?
Op plaats X is de zenuw beschadigd.
Gevolg hiervan is:
(kies A, B, C of D)
A. de linker voet beweegt niet meer
B. de linker voet voelt niets meer
C. de rechter voet beweegt niet meer
D. de rechter voet voelt niets meer

x
Van welke van deze 2 type zenuwcellen ligt het cellichaam in het spinale ganglion?
Bij een stimulus komt
er transmitterstof
vrij in synaptische
spleet.
Dit veroorzaakt:

(kies A of B)
A. een verhoging van de membraanpotentiaal
B. een verlaging van de membraanpotentiaal
Welke van de volgende hormonen zorgt (of zorgen) voor een daling van het glucosegehalte van het bloed?
a.insuline
b.glucagon
c.adrenaline
d.groeihormoon
WAT GA JE LEREN?
Tekst adhv samenvatting
Thema 5: BS 1 t/m 8,
Thema 6: BS 1 t/m 8
Opgaven
2 per BS, alle antwoorden doorlezen
Aantekeningen
Prezi’s (2x) en ppt’s
Checken:
D-toets (2x) + biologiepagina.nl

en waarneming
Full transcript