Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranic

No description
by

Kamila Olańska

on 31 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Handel zagraniczny. Współpraca gospodarcza Polski z zagranic

Współpraca między państwami odbywała się już w starożytności. Celem wspólnie podejmowanych działań było osiąganie korzyści, zwłaszcza politycznych i gospodarczych. Dziś Polska gospodarka, podobnie jak większość gospodarek na świecie, funkcjonuje m.in. dzięki współpracy z innymi krajami.
Obecnie współpraca międzynarodowa obejmuje m.in handel zagraniczny, ruch turystyczny, wymianę dóbr kultury i osiągnięć naukowych oraz przepływ informacji.
Jaki jest zakres współpracy międzynarodowej?
Przykład wymiany handlowej
Jedną z najstarszych form współpracy międzynarodowej jest handel zagraniczny, czyli wymiana towarów lub usług między wytwórcą w danym kraju a odbiorcą w innym kraju.
HANDEL ZAGRANICZNY
Handel zagraniczny.
Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą.

Kamila Olańska kl. Ic
- jest to zestawienie rocznej wartości eksportu i importu towarów danego państwa.
Bilans handlowy państwa
Korzyści wynikające z wymiany handlowej
opłacalność wymiany towarów lub usług pomiędzy krajami
wzrost przychodów przedsiębiorstw
wzrost wpływów do budżetu państwa
zwiększenie asortymentu towarów i usług
wzrost nacisku na podnoszenie jakości oraz funkcjonalności
rozwój prac naukowo-badawczych oraz systemów edukacji
Przykład wymiany handlowej
Handel ten obejmuje
EKSPORT
(sprzedaż produktów za granicę) oraz
IMPORT
(zakup produktów za granicą). Możliwy jest także
REEKSPORT
, czyli sprzedaż za granicę produktów pochodzących z wcześniejszego importu (najczęściej po przetworzeniu)
Jeżeli wartość eksportu jest większa od wartości importu, to saldo bilansu jest
dodatnie
. Jeśli jest na odwrót, to mówimy o saldzie
ujemnym
. Mamy wtedy do czynienia z
DEFICYTEM W HANDLU ZAGRANICZNYM
. Od wielu lat saldo bilansu polskiego handlu zagranicznego jest ujemne.
Handel zagraniczny przynosi wymierne korzyści. Dzięki niemu mamy np. dostęp do artykułów spożywczych z całego świata.
Przykład wymiany handlowej
Protekcjonizm państwowy
Mimo wielu korzyści z handlu zagranicznego znaczna część krajów stara się go ograniczać, stosując tzw. protekcjonizm. Ograniczanie importu i pobudzanie eksportu produktów ma na celu ochronę krajowego rynku przed zagraniczną konkurencją.
Narzędziami protekcjonizmu są:
cła
,
kontyngenty
,
embarga
oraz
inne bariery utrudniające import
(np. drobiazgowe kontrole celne, stawianie wysokich wymagań jakościowych importowanym towarom), a także
dotacje dla esporterów
.
Z kim handluje Polska?
Do końca lat 80. XXw. w handlu zagranicznym Polski dominowały kontakty z państwami socjalistycznymi. Zmiany polityczne oraz gospodarcze, które zaszły na początku lat 90. XXw. w naszym kraju i w Europie, umożliwiły swobodny rozwój handlu zagranicznego i nawiązanie nowych kontaktów handlowych. W 2010r. Polska prowadziławymianę handlową ze 105 państwami.
Czym handluje Polska?
Znaczenie polskiego handlu zagranicznego
najważniejszy czynnik dochodu narodowego kraju,
przyczynia się do rozwoju specjalizacji produkcji i usług w ramach międzynarodowego podziału pracy,
rozwijainfrastrukturę gospodarczą: komunikacja, bankowość, informatyka,
jest nośnikiem postępu technicznego i kulturalnego,
dodatkowe źródło zajęcia ludności (praca).
Wpływ kursu walut na handel zagraniczny i gospodarkę
Kusy walut mają duży wpływ na działalność eksporterów i importerów, a w konsekwencji - na całą gospodarkę.
DEPRECJACJA
, czyli obniżenie wartości waluty krajowej w stosunku do innych walut, to korzystna sytuacja dla krajowych producentów (ich towary są tańsze na rynkach zagranicznych, przez co są chętniej kupowane). Jest to natomiast niekorzystne dla importerów - oferowane przez nich zagraniczne towary są na rynku krajowym droższe. Kurs waluty ma też duże znaczenie dla osób mających kredyty w obcej walucie (np. we frankach szwajcarskich lub euro).
APRECJACJA
tych walut (czyli wzrost wartości w stosunku do innych walut) oznacza konieczność spłacania wyższych rat, co znacząco wpływa na zwiększenie wydatków gospodarstwa domowego.
Charakterystyczne cechy handlu zagranicznego
odpłatność,
przemieszczanie towarów,
towary muszą pochodzić z różnych krajów.
Dziękuję za uwagę
Full transcript