Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Borgerlog - workshop med borgere og region

Udviklingsprojekt ved SUS - finansieret af STAR - til styrkelse af den tværfaglige indsats i forbindelse med implementeringen af førtidspensionsreformen
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 13 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Borgerlog - workshop med borgere og region

Maria
32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn
Alexander
Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent
Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær
Far til børn
Psykiatrisk center
Egen læge
Klasselærer
Skolepsykolog
Kontaktpædagog
Talehøre-pædagog
Børne-familie-sagsbehandler
Sagbehandler i jobcenter
Sagsbehandler i socialafdelingen
Privatpraktiserende psykiater
Udfordringen
Hvad er en borgerlog?
Borgerlog
- koordinering med borgeren i centrum

Mathilde
Koordination er at arrangere ydelserne indholdsmæssigt og tidsmæssigt, så det sikres at ydelserne ikke kommer på tværs af hinanden.
Hvem skal der koordineres for?
Fra teori om relationel koordinering:
Gensidig afhængighed mellem de fagprofessionelles udførelse af opgaveløsningen
En høj grad af uforudsigelighed
Tidspres

Journal
(Handleplan)
Behandlingsplan
Evt. udskrivningaftale/koordinationsplan

Journal
Journal
Opfølgningsplan
Oplysningsskema
Elevplan
Journal
Journal
Journal
§ 50-undersøgelse
Evt. § 140-handleplan
Ingen kender alle aktører
Ingen kender alle planer
Ingen har mulighed for at planlægge under hensyntagen til andre aktører
Ekstremt omkostningsfuldt at indhente oplysninger fra andre aktører
Maria og hendes familie har behov for en helhedsorienteret og koordineret indsats
En beskæftigelsesrettet indsats kan kun lade sig gøre med en samtidig sundhedsrettet og social indsats
Hvordan kan vi lave et koordinereringsredskab, der inddrager borgeren mest muligt i forhold til de ydelser/indsatser/tilbud der leveres?
Borgers data - borgers online-side
Data skal ikke deles mellem professionelle - det er borger, der deler data med aktørerne
Borger regulerer adgangen til de enkelte dokumenter/planer
Netværkskort
- oversigt over alle relevante personer i den samlede indsats for borgeren
Dokumentmappe
- hvor der ligger kopi af alle borgers vigtige breve og dokumenter
Kalender
- med alle relevante møder med det offentlige
Relevante planer
- f.eks. rehabiliteringsplan, jobplan, § 141-handleplan, behandlingsplan fra psykiatrien, misbrugsbehandlingsplan (evt. to slags)
Hvor meget af planerne - det hele? Titel og resume? Kun titel?
Kommentarer
? - Fra alle? Fra borger?
Indhold
og dilemmaer
Hvad skal vi?
Dagens program
Velkommen
hvad skal vi?
hvem er vi?
Gruppearbejde
hvad er der i borgerloggen?
hvordan bruger man borgerloggen?
Præsentation og opsamling
Projektets produkt
Indhold
. Hvad skal med i loggen, og hvad skal ikke?
Anvendelse
. Hvornår og hvordan?
Brugergrænseflade
. Tilgængelighed er for alle parter
Barrierer
. Hvad skal overvindes?
Gevinster
. Hvordan kan effekten ses?
Pejlemærker
Handlingsorienteret. Mere fokus på planlægning end på at være tilbageskuende
Skal gå på tværs af myndigheder og enheder
Samler planer og lignende dokumenter på tværs
Kalenderfunktion med påmindelser
Overblik over alle relevante kontakter
Grundlæggende skitser
Og frokost og pauser!
Opgaven:
Tilgængelig fra alle platforme
Brug
Hvem kan skrive og læse i loggen?
"Jeg har en borgerlog - skal vi se på den sammen?"
Alle som borger har givet adgang kan læse og skrive alt?
Kun borger og koordinerende sagsbehandler kan skrive i loggen?
Kun borger kan skrive (og læse?) i loggen?
I hvilke situationer kan loggen bruges? - til hvad?
Borgerloggen som videndeling - eller som dialogredskab
Full transcript