Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Преход към военната лирика на Дебелянов "Дебелянов откри света в мига,когато трябваше да го напусне..." Стихотворението "Сиротна песен" 1. Творческа история Първата редакция на стихотворениетое създадена през пролетта на 1916 г.,когато поетът е на бивак край с. Марикостино,а окончателният вариант на текста е завършен към средата на август същата година.Творбата е отпечатана за първи път в стихосбирката "Стихотворения" от 1920 г. 2. Жанр - елегия
-песен за тъжния житейски път на самотника 3. Композиция Елегията се състои от 4-ри строфи по 4-ри стиха,в които последователно "звучат" идеите за трагичната самотност на човека,за надмогнатата скръб и очакваната утеха в смъртта,за спокойството и просветленото сбогуване с живота. 4.Тема и идея 5. Лирически говорител -тиха печал
-мъдро спокойствие
-смирение пред земните проблеми
-предчувствие за гибел 7. Поетически образи 8. Проблеми 9. Идеи -личността и войната,житейска равносметка сред хаоса на войника пред смъртта
-заглавието-съдържа думата "песен" като "Черна песен"-духовно пространство,мотивът за човешката самота и несрета-"сиротна"
-темата и проблемите са свързани с житейската равносметка и със сбогуването с живота - говори в първо лице,изповядва постигнатото самопознание,примирява се със света и страданието,преодолял е болката от самотата,постигнал е душевен покой.
-разсъждава мъдро и овладяно за изминатия път-"изгубих майка,а жена не найдох,нямам и другари"
-за него бездомността е основна характеристика "Ще си отида от света-тъй както съм дошъл бездомен"
- духовното богатство е постигнато със страдание- "аз съм с горести богат и с радости несподелени
-със смирение върви към смъртта

6. Чувство а) Споменът
-променя значението си на границата между земното и вечното
-не противопоставя минало и настояще
не е блян
-"ненужен спомен"-в измеренията на вечността миналото е само духовно познание за човешката участ,без страдание,блянове,нравствени дилеми,противоречия

б) Песента
-многозначен образ-равносмета,прозрение,духовен свят,прощална изповед
-обединява мотивите за спомена и покоя-"спокоен като песента,навяваща ненужен спомен"
в) Смъртта
-многозначен образ,различен смисъл от символистичните творби,в които смъртта е спасение,бягство от изпитанията на съдбата
-измерение на вечното
-няма драматизъм
-утеха за неизживените житейски радости -смисълът на живота
-смъртта
-самотата -философско извисяване над драматизма и противоречията на битието
-смъртта-преминаване в абсолютния покой на вечността,в смъртта лирическия герой открива родината на душата Дебеляновата военна лирика Военните стихове са важен етап в творческото развитие на Дебелянов,но и преход към нов тип поетика. :) :) От една страна,в тези произведения се запазва Дебеляновият лиризъм,от друга-абстрактната образност,характерна за символизма,е заменена от един реалистичен рисунък Една от най-важните промени,която се наблюдава в стихотворенията от фронта,е снемането на конфликта
АЗ-ТЕ :) Стихотворенито
"Един убит" :) 1. Творческа история 1916 -творбата е сред последните стихотворения на Дебелянов,написани на фронта.Издадена е 1920 г. в Дебелянова стихосбирка.Повод за написването на стихотворението е едно писмо,което поетът намира до загинал френски войник през късното лято на 1916 г. 3. Тема 4. Жанр 2.Значение на заглавието 5.Композиция 6.Лирически говорител "Тиха победа" "Един убит" се свързва с представата за многобройните жертви,които войната безжалостно взема;
С обезличаването на човека в нея-превръщането му в един от многото,които са белязани от знака на жертвеността. Акцентът е поставен върху трагизма на приобщаването на "единия" към множеството чрез смъртта. -елегия -стихотворението е изградено от 7 четиристишни строфи,рамкирани в началото и края от идеята за смъртта
"Той не ни е вече враг"
"Мъртвия не ни е враг" -говори в "ние"-форма
-прозрява погубените ценности,любовта и милостта са излишни,смешни 8. Поетически образи 7. Чувство -войната
-смъртта

10. Поетика
-променя се поетическия изказ от символистични в предметно-психологически творби-стихове от фронта -състрадание към човешката участ на врага
-любов към човека
-тиха печал
-смирение и мъдро спокойствие пред смъртта а) убитият войник
-обобщен образ
-"легнал е спокойно бледен"
-" с примирена скръб загледан"
(трагизмът на живота е оставил белег върху него)

б)войната -грохотно,жестоко време"
-унищожава човешките ценности
-прави хората безпощадни един към друг 9.Проблеми -темите и проблемите са свързани с универсалните човешки стойности,които войната поставя на изпитание
-темата за другия-врага и човека
-темата за цената на победата
-темата за цената на войнския дълг
Full transcript