Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kontribusyon ng Kasaysayan sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Asyano

No description
by

Erin Grace Pallerna

on 13 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kontribusyon ng Kasaysayan sa Pagbuo ng Pagkakakilanlang Asyano

Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo
Ang imperyo ay tumutukoy sa pagpapalawak ng isang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop sa iba pang teritoryo. Sa pagtatatag ng imperyo,kinakailangan ng isang namumuno at mga kaisipang magsisilbing batayan ng pamumuno.
India: Kabihasnang Nakabatay sa Hinduism
Ang pangkat ng mga Aryan ang unang sumakop sa India. Sila ay matatangkad at may mapupusyaw na balat. Sila ay mga
nomad
na naninirahan sa ilog lambak ng Indus at karaniwang nakikipagkalakalan sakay ng kanilang mga kabayo. Tinawag ng mga Aryan ang mga taong inabutan nila na Dravidians. "Maitim" ang kahulugan ng Dravidians sa wikang Sanskrit. Ang pinagsanib na kultura/paniniwala ng mga Dravidians at mga Aryan ay tinawag na
Hinduism
Ang Sistemang Kaste
Sa ilalim ng Sistemang Kaste, ang lipunan ay napapangkat sa hindi magkakapantay na katayuan ng bawat tao. Ang sistemang ito ay pinairal ng mga Aryan upang mapanatili ang mataas na kalagayan ng kanilang pangkat kaysa sa mga taong kanilang dinatnan sa Indus.

Sa sistemang kaste, ang mga Hindu ay napapangkat sa:
Brahmin
(Iskolar at Pari),
Kshatriya
(Mandirigma),
Vaishya
(Magsasaka at mga mangangalakal), at
Sudra
(mga utusan) at ang mga
Untouchables
(
Impure
/marumi)
Karma at Reincarnation
Ang "Gulong ng Buhay" o "samsara," ay sinaunang simbolo na may kaugnay na kahulugan sa Buddhism at Hinduism. Ito ay sumisimbolo ng pagkapanganak, buhay, at kamatayan ng isang tao.

Ang
Karma
sa salitang sanskrit ay "Kilos o asal". Inihahayag nito ang kaugnayan ng kilos o asal at ang maaring maging bunga nito. Samantala, ang
reincarnation
(entering the flesh again) ay ang paninwala na ang kaluluwa ng isang namatay ay muling bumabalik sa lupa sa ibang katawan.(Maaring hayop o tao)


Ang Imperyong Mauryan
Chandragupta Maurya I, tagapagtatag ng Imperyong Mauryan
Noong taong 600 BCE, ang India ay binubuo lamang ng maliliit at magkakahiwalay na kaharian. Ito ay sinakop ni Alexander the Great noong taong 326 BCE. Ngunit nang mamatay siya noong 323 BCE, dagliang inagaw ni Chandragupta Maurya ang kapangyarihan mula kay Seleucus I, isang heneral ni Alexander the Great.
Maingat na pinili at pinangasiwaan ni Chandragupta Maurya ang kanyang mga opisyal na kanyang itinalaga bilang mga prinsipe ng apat na lalawigan na nahahati sa mga lokal na distrito. Sa tulong ni Kautilya,isang pari ng caste, nakapagtatag si Chandragupta ng isang pamahalaang burukrasya. Ang ganitong uri ng pamahalaan ay pimumunuan ng hari sa tulong ng ilang opisyal.
Ang Pamumuno ni Asoka at ang Dhamma
Nang mamatay si Chandragupta Maurya,siya ay pinalitan ng kanyang anak na naghari sa India ng 32 na taon hanggang sa pinalitan siya ni Asoka, na apo ni Chandragupta Maurya.
Si Asoka ang nagdala sa Imperyong Mauryan sa tugatog ng kadakilaan. Sumunod siya sa mga payo ni Kautilya na makidigma sa kabilang lupain upang maplawak ang imperyo. Ngunit sa labanan sa pagitan ng hukbo ni Asoka at ng mga Kalinga, umabot sa 100,000 kawal ang nasawi at higit pa sa bilang na ito ang mga sibilyang nagdusa. Ang pangyayaring ito ang nagtulak kay Asoka na bumaling sa Buddhismo. Dito na niya nabuo ang dhamma. Ang dhamma ay tumutukoy sa prinsipyong walang karahasan. Pinalaganap ito ni Asoka sa iba't ibang panig ng Timog-Silangang Asya dahilan upang tawagin siyang "Dakilang Tagapagpalaganap ng Buddhism".
Ang Imperyong Gupta
Ang Imperyong Gupta ang tinaguriang "Ginituang Panahon ng Hinduism". Isa si Kalidasa (Nasa Larawan) ang kinilala bilang dakilang manunulat na Hindu.
Ang Imperyong Gupta ay pinamunuan ni Chandra Gupta I na naging makapangayarihan bunga ng kanyang pagpapakasal sa anak ng isang maharlika at maimpluwensyang pamilya ng kahariang Magadha. Matapos ang kasalang ito, itinanghal siya bilang "Dakilang Hari ng mga Hari". Sa kabila ng kanilang pagiging Hindu, ang kanilang angkan ay naging mapagparaya sa relihiyon. Pinagyaman ng panahong Gupta ang pag-aaral at kaalaman tungkol sa astronomiya. Ang ating kaalaman na ang daigdig ay umiikot sa sarili niyang axis, pati na ang paggalaw ng daigdig at araw, ay nagmula kay Aryabhata, isang astronomong Hindu.
Sinocentrism
Tsina: Kabihasnang Nakabatay sa Sinocentrism at Propiyedad
Ang kaisipang Sinocentrism ay tumutukoy sa paniniwala at pilosopiya ng Tsina na ang Tsina ang pinakasentro ng daigdig, ang itinuturing na " Gitnang Kaharian".
Ang teorya at ideya ni Confucius ay nagbibigay-halaga sa lipunang may pagkakasundo bunga ng maayos na pamamahala.

Kapansin-pansin din ang pagbibigay halaga ni Confucius sa relasyong nababatay sa pamilya. Ayon sa kanya, mahalagang makagawian ng mga anak ang pagsunod sa filial piety, o paggalang at pagmamahal sa mga magulang at nakatatanda.
Ang Pilosopiya ni Confucius
Dinastiyang Chin
Ang Dinastiyang Chin ay pinamumunuan ni Shih Huang-ti, isang 13 taong gulang na emperador na nagmula sa angkang Chin. Matapos ang ilang taong pamumuno, itinanghal niya ang kanyang sarili bilang kauna-unahang emperador ng Tein-hsia (all under heaven) at ginamit ang pangalang Shih Huang-ti. Ipinagawa niya ang bantog na Great Wall of China upang maitaboy ang mga mananakop.
Imperyong Han
Ang Imperyong Han ay itinatag ni Liu Pang. Ang dinastiyang ito ay nahahati sa dalawang panahon ng tig-dalawang siglo. Minana ng dinastiyang Han ang ideolohiyang
sinocentrism
. Kung kaya't pinagpunyagian ng mga pinunong Han na magkamit ng mataas na reputasyon. Bunga nito, itiburing ng mga sinaunang Tsino ang kanilang sarili bilang "Man of Han" o "People of the Han".
Japan: Kabihasnang Nakabatay sa Teorya ng Divine Origin
Naniniwala ang mga Hapones na ang kanilang emperador ang pinaka superyor sa lahat. Lubos ang kanilang paniniwala na ang kanilang emperador ay ban na apo ni
Amaterasu
o
Sun Goddess
.Ang paniniwala sa divine origin ang bumuo sa isipan ng mga Hapones na ang kanilang emperador ay mayroong pinakadakilang kapangyarihang mamuno.
Pagsilang ng Shogunate sa Japan
Noong 1192, ipinagkaloob ng emperador ng bansa kay Yoritomo, isang lider ng Minamoto, ang titulong Sei-i-tai Shogun o Barbarian Subduing General. Bilang Shogun, itinatag ni Yoritomo sa Kamakura a pamahalaang Shogunate o bakufu na nangangahulugang "pamahalaang nasa tolda".
Sistemang Piyudal
Upang maging matatag at malakas ang kapangyarihan ng isang
Shogun
, nagtatalaga ito ng mga gobernador militar o
daimyo
. Sa kanila inaatang ang pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan ng mga lalawigan. Bilang kabayaran, sila ay pinagkakalooban lupain kapalit ng kanilang serbisyo. Sila rin ay tinutulungan ng kanilang mga Samurai
Imperyong Tang
Si Tang Tai-tsung ang kinilalang pinakamahusay na emperador ng Dinastiyang Tang. Ang kanyang panunungulan ay ginabayan ng mga ideya ni Confucius. Dito nakilala sina Li Po at Tu Fu bilang mga dakilang manunulat sa panahong ito. Ang imperyo ay yumabong at itinanghal na "Ginituang Panahon sa Literatura ng Tsina".
Imperyong Sung
Upang matugunan ang pangangailanan ng lumalaking populasyon, ipinag-utos ni Sung Tai-tsu ang pagpapatupad ng "Green Sprout Act". Sa pamamagitan nito, ang mga magbubukid ay pinautang ng pamahalaan ng butil na maaaring bayaran matapos ang anihan.
Dinastiyang Yuan (Sa ilalim ng mga Mongol)
Ang mga mongol ay pangkat na namamalagi sa hilaga ng Tsina. Sila ay pinamumunuan ni Genghis Khan, isa sa pinakamagaling na mananakop ng daigdig. Nang mamatay si Genghis Khan,ang kabuuang imperyo ay nahati sa apat na khanate. Pinalitan siya ng kanyang apo na si Kublai Khan. Si Marco Polo ang pinakatanyag na Europeo na bumisita sa Tsina noong panahon ni Kublai Khan.
Ang Ginintuang Panahon ng Imperyong Mughal
Sa ilalim ni Akbar
"Dakilang Isa" ang kahulugan ng pangalan ni Akbar at kanya itong pinatunayan sa pamamagitan ng matalino at mapagpahintulot na pamumuno. Si Akbar ay lubhang mausisa sa relihiyon dahilan ang itatag niya ang Divine Faith. Ito ay binubuo ng mga elemento ng Hinduism, Jainism, Kristyanismo at Sufism.
Ang Panunungkulan Ni Jahangir
"Mangangamkam ng Lupain" ang kahulugan ng pangalan ni Jahangir. Nagawa niyang kamkamin ang India hindi dahil siya ay makapangyarihan kundi dahil sa talino at kapangyarihan ng kanyang asawa na si Nur Jahan. Sa kanilang dalawang anak, kinakitaan niya ng potensyal si Khusrau. Ngunit ito ay nagrebelde matapos ang pagiging di mapagparaya ni Jahangir sa relihiyon.
Imperyong Sui
Itinatag ni Yang Chien ang kabisera ng imperyo sa Chang-an. Muli niyang ipinaayos ang Great Wall upang magsilbing panggalang laban sa mga barbarong nais manakop.

Nang mamatay si Yang Chien, siya ay pinalitan ng kaniyang anak na si Yang Ti.Ang pagpapagawa ni Yang Ti ng Grand Canal ang pinakamahalagang bagay na ipinamana ng Sui sa Tsina.
Ang Panunungkulan ni Shah Jahan
"Hari ng Daigdig" ang kahulugan ng pangalan ng pangalan ni Shah Jahan. Sa kabila ng pagiging edukado, si Shah Jahan ay isang haring walang kapanatagan. Naktuon lamang ang kanyang pansin sa pagpapagawa ng mga palasyo. Ginamit niya ang pagpapataw ng mataas na buwis upang may pagkunan. Bilang alay sa kanyang asawa na si Mumtaz Mahal, ipinatayo ni Shah Jahan ang Taj Mahal. Ang panahon ng kanyang pamamalakad ay tinaguriang ginituang panahon ng arkitekturang Mughal.
Sinaunang Kabihasnan sa Timog-silangang Asya: Dala ang Impluwensiyang nagmula sa India at Tsina
Imperyong Khmer
Ang Khmer, Cambodia sa kasalukuyan, ang dating pinakamakapangyarihang kaharian sa Timog-silangang Asya. Itinatag ang kahariang Khmer noong 500 BCE sa ilalim ng pamumuno ni Jayavarman II, ang pinakadakilang hari ng mga Khmer. Ang Angkor Wat ang pinakamatagumpay na gawa ng mga Khmer.
Imperyong Majapahit
Ang Majapahit ay isang kahariang Hindu sa silangang Java. Ito ang kahuli-hulihang imperyong Hindu na naghari sa Malay Archipelago. Si Raden Widjaya ang nagtatag ng imperyong Majapahit noong 1293. Saklaw ng imperyo ang Borubudur. Ang Borubudur ay matatagpuan sa Gitnang Java, Indonesia. Ito ay binubuo ng anim na kwadradong Plataporma na napapatungan ng tatlong pabilog na plataporma at naadornohan ng 504 na mga estatwang Buddha.
Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano
Ang relihiyon ay isang organisadong sistemang pananampalataya, pamamagitan, paggalang, kaugalian at pananalig na nakasentro sa o higit pang kinikilalang diyos
Hinduismo
Ang Hinduismo ang pinakamatandang relihiyon sa daigdig na nagmula sa kabihasnang Vedic. Ito ang pangunahing relihiyon sa India. Hindi ito organisadong institusyon na may malinaw na pamantayan - ito ay isinasabuhay. Ang kanilang mga Diyos ay sina: Brahma, ang tagapaglikha, si Vishnu na taga-preserba at si Shiva na tagapuksa. Matatag din ang kanilalang paniniwala sa Karma at Reincarnation.
Buddhism
Ang Buddhism ay sumilang sa India noong ika-16 na siglo nang lubosnang nabahala si Prinsipe Siddharta Gautama sa kawalang katuturang buhay ng tao. Iniwan niya ang kanyang marangyang buhay at sinimulang hanapin ang katuturan nito. Ayon sa alamat, si Gautama ay naglalakbay habang nagninilay-nilay at nanalangin hanggang sa minsa'y dagli niyang nadama ang katotohanan ng buhay habang nakaupo sa ilalim ng punong bodhi. Dahil dito ay tinawag siyang "Ang isang Naliwanagan" o "The Enlightened One''.
Islam
"Walang ibang Diyos kundi di Allah, si Muhammed ang Propeta ng Diyos." Ito ang pahayag ng mga pananalig ng mga Muslim. Pagpapakumbaba at pagpapasakop ang kahulugan ng Islam. Ang islam ay iatag ni Muhammed sa Medina. Si Allah lamang ang kinikilalang Diyos at tagapaglikha ng mga Muslim. Ang Qur'an o Koran ang banal na aklat ng mga Muslim. Mahalaga para sa mga Muslim ang Five Pillars. Ito ay ang: Shahadah o Pananalig, Salah o Pananalangin, Zakat o Paglilimos, Saum o Pag-aayuno at Hajj o Paglalakbay sa Mecca.
Kristiyanismo
Ang Krus ang simbolo ng pagmamahal ni Hesukristo sa sangkatauhan. Ang pagkakapako kay Hesukristo ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyanong tanda ng pagsasakripisyo niya upang iligtas sa kasalanan ang sangkatauhan.
Judaism/Hudaismo
Ang relihiyong Judaism ang unang nagpangaral ng pagkakaroon ng iisang diyos o monotheism. Sila ay naniniwala na ang Diyos ay gumawa ng isang kaban ng tipan kay Abraham. Si Abraham ang itinuturing na Ama ng mga Jew. Nananalig ang mga Jew na si Abraham ay nangakong susunod sa mga salita at Batas ng Diyos na nangangako namang magkakaloob ng pagkalinga sa tao.
Sikhism
Ang
Sikhism
ay nagmula sa Punjab, India noong ika-15 siglo. Ito ay itinatag ni Guru Nanak. "Tagasunod" o "Disipulo" ang kahulugan ng sikh. Ang himno ng
Sikhism
ay napapaloob sa
Guru Granth Sahib
.
Taoism
Ang Taoism ay nagmula sa salitang "
tao
" salitang Tsino na ang kahulugan ay "
ang

daan
". Naniniwala ang mga tagasunod ng Taoism na ang buhay ay ginagabayan ng mga Tao o Dao at ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay maghahatid ng kaligayahan at kapayapaan, samantalang ang nanlalaban ay matatamasa ng pagpapakasakit. Ang aral ng Taoism ay napapaloob sa
Tao Te

Ching
na nilikha ni Lao Tzu.
Shintoism
Ang Shinto ang tradisyonal na relihiyon sa bansang Japan. "Ang Gawi ng mga Diyos" ang kahulugan ng Shintoism. Ang Kami o ang diyos ng kalikasan ang itinuturing na diyos ng mga nananalig sa relihiyong Shito. Ang Kami ang nag-uugnay sa tao at pisikal na kapaligiran tulad ng yungib, batis, bundok, puno at iba pa.

India: Sa Ilalim ng mga Muslim
Full transcript