Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gladsaxe: Implementering og spredning af social IT

Projektintroduktion

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gladsaxe: Implementering og spredning af social IT

Formål:
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på kommunens tilbud

Vi vil:

Understøtte en organisationsudvikling med fokus på systematisk implementering og koordinering af arbejdet med social IT

Metode:
Organisationsudvikling: task force & vidennetværk
Skabe øget videndeling
Tilbud <> tilbud, tilbud <> forvaltning kommune <> kommune
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Invitere flere kommuner til vidennetværk
Projektformål og metode
Projekt støttet af Helsefonden
2014-2015
Gladsaxe, Rødovre, Ballerup, Gentofte og Region Sjælland
Socialt Udviklingscenter SUS som projektledere

Projektintroduktion

Etablering af projektorganisation
Deltagelse i 3-4 årlige møder i IT-taskforcen
Deltagelse i 2 årlige møder i vidennetværket
Udvikling og implementering af IT-handleplan
Evaluering af resultater i implementeringsforløbet
Spredning af projektet til nye kommuner
Overordnede aktiviteter
Kommunal handleplan
for social IT

Implementering af IT-handleplan

Igangsættelse af projekter på bostederne
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Sikring af sammenhæng mellem vision og praksis

Spor 2
Hverdagsimplementering

Opbygning af organisatoriske rammer
Hvordan skal organiseringen sammentænkes med eksisterende strukturer i kommunen?

Udvikling af IT-handleplan
Møder i vidennetværket

Udpeg tovholder i kommunen
Organisering af task force
Orientering og opbakning fra tilbuddene
Spor 1
Organisationsfokus
Har kommunen en vision som projektet skal tale sig ind i?
Hvilken vision og mål har kommunen for projektet?

Hvilken viden og overblik findes der ift. økonomi, kompetencer, teknologi, projekter, behov og interesser hos borgerne?
Hvad er der behov for at afdække?

Hvordan hænger denne viden sammen med kommunens vision?

Hvilken social IT anvendes på kommunens tilbud?

Indledende afdækning og IT-screening
Implementering og spredning af social IT
Landsdækkende undersøgelse af social IT på 346 bosteder fordelt på 64 kommuner (2012) viser:

Kun ca. 10% af de sociale tilbud støttes af forvaltningen i arbejdet med social IT
73 % af bostederne trækker ikke på erfaringer fra andre bosteder ift. social IT
Kun 38% af kommunerne mener at de understøtter videndeling om social IT mellem deres bosteder
77 % af kommunerne har ikke formuleret en plan, målsætning eller strategi for implementering af social IT
74% af kommunerne indsamler ikke systematisk viden om arbejdet med social IT
Baggrund for projektet


Social IT
Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere - betjeningsudstyr
Social IT: Hverdagsstruktur
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Min vej
Social IT: APPS
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i København Kommunes Socialforvaltning
Overblik over mønstre og handlemuligheder for mennesker med sindslidelse
Åben kriseplan (udfyldes af brugeren)

Selv-monitorering: Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

Psykiatri
Handicapområdet
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Gratis dansk app
Sociale historier med QR-koder
Social IT: Betjeningsudstyr
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
0-1 kontakt
Touch
MØDER I 2014
kalender-øvelsen
Projektorganisation etableret (1/2-14)
Data fra kommune (1/2-14)
Fokusgruppeinterview (10/2-10/3)
Kommunenotat (marts)
Handleplansseminar (marts)
Handleplan færdiggjort (maj)
Task force møde (maj)
Møde i vidennetværket (8/5)
Task force møde (september)
Møde i vidennetværket (september)
Task force møde (november)
SPØRGERUNDE
Program - Kick off
Hvem er vi?
Projektpræsentation
Aktiviteter og opgaver
Eksempler på social IT
Spørgerunde
Implementering og spredning af social IT

Region Sjælland, onsdag 5. februar 2014

KICKOFF
SOCIAL IT
PROJEKTPRÆSENTATION
AKTIVITETER OG OPGAVER
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Etablering af organisation
Udvikling af IT-handleplan
Implementering af projektmål
fra handleplanen
Indsatser m. social IT
Full transcript