Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEKSTONG DESKRIPTIBO

No description
by

Israel Alano

on 30 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEKSTONG DESKRIPTIBO

TEKSTONG DESKRIPTIBO
Mga
Layunin

• Nakikilala mo ang mga tekstong nasa uring deskriptibo;

• Nabubuo mo ang halimbawang pangungusap na nagtataglay ng katangian ng tekstong deskriptibo;

• Nasusuri mo ang mga pahayag sa bawat uri ng tekstong deskriptibo; at

• Nailalahad mo ang pagkakaiba ng dalawang anyo ng tekstong deskriptibo.


Ang tekstong deskriptibo ay isang tekstong naglalarawan. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong may kaugnayan sa mga katangian ng tao, bagay, lugar, at pangyayaring madalas nasasaksihan ng tao sa paligid. Tingnan ang paglalarawan sa ibaba.
Mga Halimbawa ng Paglalarawan


•Ang Pilipino ay matitiyaga sa anumang trabahong ginagawa.
•Ang kabataan sa kasalukuyan ay mahuhusay sa larangan ng teknolohiya.

Tekstong Deskriptibo
Paglalarawan sa Katangian ng Tao:•Ang mga produktong gawa ng mga Pilipino ay magaganda at matitibay.
•Ang kanilang bahay ay yari sa naglalakihang kahoy na may kakaibang disenyo.

Paglalarawan sa Bagay:•Dahil sa likas na yaman ng Pilipinas ay tinawag itong “Perlas ng Silanganan.”
•Isa ang siyudad ng Baguio sa may pinakamalalamig na klima sa bansa.
Paglalarawan sa Lugar:•Naging mapaminsala ang nagdaang bagyo dahilan upang mawalan ng bahay ang maraming pamilya
•Umaasa ang lahat na magiging mapayapa ang darating na eleksiyon.
Paglalarawan sa Pangyayari:
Dalawang Uri ng Tekstong Deskriptibo
Mayroong dalawang uri ang tekstong deskriptibo. Ito ay ang teknikal at impresyonistiko.
Deskripsiyong Teknikal:
•Naglalayon itong maglarawan sa detalyadong pamamaraan.

HALIMBAWA:

•Ang ngiting matipid ay bahagya lamang ang ginagawang pagkibot ng bibig.
•Ang ngiting mapagbigay ay laging nakangiti.

Deskripsiyong Impresyonistiko
•Naglalayon itong maglarawan ayon sa pansariling pananaw o personal na saloobin.

HALIMBAWA:

•Ang matamis na ngiti ay maaaring maghatid ng kasiyahan at maging simula ng magandang pagkakaibigan.
•Ang pagngiti ay nakatutulong upang magmukha kang bata.
Dalawang Anyo ng Tekstong Deskriptibo
Ang tekstong deskriptibo ay may dalawang anyong ginagamit. Ito ay ang karaniwan at masining.
Karaniwan
•Ito ay isang paglalarawang hindi sangkot ang damdamin. Sa ganitong anyo, ang paglalarawan ay ayon sa nakikita ng mata.

HALIMBAWA:

•Ang Pilipinas ay isa lamang sa bansang napaliligiran ng mga karagatan.

PALIWANAG:

•Obhetibo ang paraan ng paglalarawan dahil wala itong sangkot na damdamin.

Masining
•Ito ay isang paglalarawang naglalaman ng damdamin at pananaw ng taong naglalarawan. Naglalayon itong pukawin ang guniguni ng mambabasa.

HALIMBAWA:

•Patuloy siya sa paglakad nang pasagsag habang pasan ang kaniyang anak na maputla pa ang kulay sa isang papel.

PALIWANAG:

•Subhetibo ang paglalarawan dahil naglalaman ng damdamin at pananaw.
Mga Paalala

•Ang teknikal na paglalarawan ay detalyado ang paraan ng paglalarawan.
•Ang impresyonistiko na paglalarawan ay naglalaman ng saloobin ng manunulat.
Mahahalagang Kaalaman

•Ang tekstong deskriptibo ay naglalarawan ng tao, bagay, lugar at pangyayari.
•Ang dalawang uri nito ay teknikal at impresyonistiko.
•Karaniwan at masining naman na paglalarawan ang dalawang anyo nito.
PAGSUSULIT
1. Anong teksto ang may layuning maglarawan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari?

a. deskriptibo
b. argumentatibo
c. ekspositori
d. naratibo
2. Ano ang detalyadong paglalarawan ng teksto?

a. impresyonistiko
b. karaniwan
c. teknikal
d. masining
3. Ito ay subhetibo ang paglalarawan dahil sangkot dito ang saloobin ng manunulat. Ano ito?

a. karaniwan
b. gamit ng wika
c. masining
d. teknikal
4. Tukuyin ang ginamit na katangian sa tekstong deskriptibo.

Ang mahaba niyang buhok, mabining paglakad, at mahusay na pagsagot ang nagdala kay Pia Wurtzbach sa tagumpay.

a. masining
b. teknikal
c. impresyunistik
d. karaniwan
5. Tukuyin ang ginamit na katangian sa tekstong deskriptibo.

Nakatutuwa ang masisipag na mag-aaral ng kanilang paaralan dahil sila ay pawang kabataang patuloy na nagsusunog ng kilay upang makakuha ng matataas na marka.

a. gamit ng wika
b. impresyonistiko
c. karaniwan
d. masining
6. Tukuyin ang ginamit na katangian sa tekstong deskriptibo.

Napakahirap talaga ang mag-apply ngayon ng trabaho. Napakahaba ng pila ng mga aplikante sa labas ng gusali ng kompanya. Napakainit pa naman ng sikat ng araw.

a. gamit ng wika
b. teknikal
c. impresyonistiko
d. karaniwan
7. Tukuyin ang ginamit na katangian sa tekstong deskriptibo.

Nakita ko ang unti-unting pagkibot ng kaniyang labi at unti-unti ring pagsungaw ng luha sa kaniyang mga mata, hanggang sa hindi na niya naitago ang pinipigil na pag-iyak bunga ng malalim na sugat na nilikha ng paglalayo.

a. karaniwan
b. teknikal
c. gamit ng wika
d. masining
8. Piliin ang pahayag na nagtataglay ng katangian ng tekstong deskriptibo.

a. Bilog ang mundo.
b. Ang maikling kuwento ay isa sa mga anyo ng panitikan.
c. Bakit naging mabilis ang pagtaas ng baha?
d. Ang eleksyon ay magaganap sa susunod na buwan.
9. Piliin ang pahayag na nagtataglay ng katangian ng tekstong deskriptibo.

a. Ang aming paaralan ay napiling manguna sa programang paglilinis ng mga estero.
b. Naging napakalamlam ng kaniyang mga mata simula nang mawala ang kaniyang ina.
c. Ang Pilipinas ay ang bansang aking sinilangan.
d. Ang lahat ay hinihimok na maging mapanuri sa darating na eleksyon.
10. Piliin ang pahayag na nagtataglay ng katangian ng tekstong deskriptibo.

a. Tanging ang pananampalataya lamang sa Panginoon ang makapagpapalaya sa ating mga pagkakasala.
b. Ang kaniyang pakikitungo ay nagbago na; naging malamig; sinlamig ng mga niyebe sa lugar na aming pinanggalingan.
c. Huwag ninyong tingnan ang kasikatan ng isang politiko; ang tingnan ninyo ay ang kaniyang pagkatao.
d. Kailan ba nangyari ang mga sandaling iyong isinusumbat sa akin?
ALANO, Israel P.
11-Gauss
Full transcript