Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rødovre: Velkommen til handleplansseminar

Implementering og spredning af social IT

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rødovre: Velkommen til handleplansseminar

Velkommen til handleplansseminar
Velkomst og formål med dagen
Den kommunale vision
Det er SMART med mål
Udpegning af 3 overordnede mål
Pause
Handleplaner - så går vi i gang
Opsamling på videre forløb
Farvel og tak!

Task Forcens Vision
Introduktion til opstilling af 3 projektmål
Handleplansskabelon
- at få omsat målene...
Tak for i dag
...og god arbejdslyst!
Formål med dagen
At få fælles viden om, hvilken vision Jeres projekt skriver sig ind i
At udvikle 3 overordnede mål for projektet/task force
At påbegynde en handleplan for Jeres arbejde i task forcen
Dagens program
IT skal ind i borgernes hverdag
Vi vil skabe succeser for borgeren med brugen af social IT
Vi vil få personalet engageret, der hvor det giver mening.
Diskutér 2 og 2
Hvordan forstår I indholdet af visionen?
Hvordan kan I relatere til visionen?
Hvilke elementer synes du, er de vigtigste i visionen?
Hvorfor fælles overordnede mål?
Fælles retning for task forcen
Sammenlignelige erfaringer
Øget mulighed for samarbejde

SMARTE-mål
S
- Målet skal være specifikt
M
- Målet skal være målbart
A
- Målet skal være accepteret
R
- Målet skal være realistisk
T
- Målet skal være afgrænset i tid
E
- Målet skal være engagerende
Fra vision til forandring
Målkategorier og eksempler
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
fx:
- Virksomhedssamarbejde
- IT-frivillige
fx:
- afholdelse af fælles arrangementer
- brug af fælles værktøjer
- øget uformel it-samarbejde
fx:
- alle borgere har adgang til social IT
- alle medarbejdere får øget viden om social IT
At finde de rigtige mål
Opstart af handleplan
Brug 2 minutter på at kigge skabelonen igennem
Gå i gang med i fællesskab at fylde den ud (evt. gruppevist)
Gruppearbejde
Fordel Jer på hver af de udvalgte måltyper
Formuler 3 bud på mål
Efter 15 minutter - alle undtagen én går videre og kvalificerer de andres mål og/eller udvikler nye mål
Efter et kvarter skiftes og ny bliver siddende tilbage (alle skal nå alle temaer)
Hvad skal der ske her fra?
Hvornår er jeres handleplan færdig (maj)?
Hvordan vil i gribe processen an med handleplanarbejdet i task forcen?
Hvilken støtte kan SUS tilbyde?
Næste Taskforce møde 7. maj 9-11
Andre målkategorier???
- Er der andre relevante kategorier?
- Diskuter i plenum hvilken målkategori(er), som I vil lave mål ud fra?
- Giver jeres valg mulighed for at skabe sammenhængende og overskuelige mål?
Beslutning
Plenum
Idéer grupperes og flettes under hver målkategori
Vi gennemgår hver idé for + og -
Vi træffer fælles beslutning om de endelige mål
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
Opmærksomhedspunkter... high-lights fra notat
Nogle medarbejdere er ikke motiverede for at arbejde med IT
Medarbejdere og borgeres fourdsætninger for at anvende IT er meget forskellige
Adgang til internet nødvendiggør opmærksomhed på etik
Videndeling og udrykningstjeneste er centrale elementer i en handleplan i Rødovre
Mål
Alle medarbejdere og beboere har hver deres egen iPad (fælles værktøj, adgang til IT)
Alle medarbejdere har tilgang til en iPad
1. Social IT skal være en naturlig del af hverdagen for alle i større eller mindre grad
3. Alle medarbejdere får øget viden om social IT gennem videndeling, kurser og undervisning
Alle får større kendskab til IT - både borgere og medarbejdere - alle skal et niveau op
Social IT skal skabe øget selvstændighed/livskvalitet hos borgerne
Borgerne skal have øget livskvalitet gennem selvstændighed , kompetencer, succesoplevelser og medbestemmelse
Fællesskab mellem personale- og borgergruppe
Ligeværdigt forhold mellem personale og borgere
Borgere som IT-ambassadører
Klæde medarbedjerne bedre på - videndeling, kursus, undervisning
Fælles metode
Det skal være sjovt og lærerigt
motivation (sjovt og lærerigt), fælles arrangementer, klædt på til at kunne se meningen, tilgang til social IT-teknologi, alle skal et niveau op
2. QR-koder implementeres som et fælles værktøj på tværs af tilbuddene til at give borgerne øget livskvalitet
www.kortlink.dk/dvgw
Full transcript