Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

melody villareal

on 13 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Nominal/Pangnilalaman 1.Pangngalan Pandiwa Mga Panuring Pangnilalaman Bahagi ng Pananalita -ang mga salitang sumasagisag sa ngalan ng tao,bagay,hayop,lugar,pangyayari,katangian, at kalagayan A. Ayon sa Konsepto -may dalawang uri ang pangngalan ayon sa konsepto 1. Kongkreto o Tahas -ito ay ang mga pangngalang nakikita at nahahawakan. halimbawa:
-lapis
-mesa -aklat
-silya B. Ayon sa Kaanyuan 2. Abstrakto o Basal -ito ang pangngalang hindi nakikita o nahahawakan. halimbawa:
-diwa
-hangin -tuwa
-ligaya -may apat na uri ang pangngalan ayon sa kaanyuan 1. Payak 2. Maylapi 3. Inuulit 4. Tambalan -binubuo ng isang salitang-ugat. halimbawa:
-bata -tasa -may salitang-ugat at panlaping makangalan. halimbawa:
-palaruan -sayawan -binubuo ng salitang-ugat na inuulit. halimbawa:
-sabi-sabi -tau-tauhan -binubuo ng dalawang salitang magkaiba ngunit pinag-isa. halimbawa:
-hampaslupa -bahay-kubo C. Ayon sa Kasariang
Pansematika -may dalawang uri ang pangngalan ayon sa kayariang pansematika 1. Pambalana -nagsasaad ng diwang panlahat. halimbawa:
-paaralan
-sabon -teleserye
-abogado 2. Pantangi -nagsasaad ng diwang para sa isang partikular na tao, bagay, hayop, kaisipan, o pangyayari. halimbawa:
-Safeguard
-Marina -Atty. Rodrigo
-St. Lukes Hospital D. Ayon sa Kasarian -may apat na uri ang pangngalan ayon sa kasarian o sex. 1. Panlalaki -tumutukoy sa ngalan ng lalaki. halimbawa:
-tatay -hari 2. Pambabae 3. Di-tiyak o Pambalana 4. Walang kasarian -tumutukoy sa ngalan ng babae. -hindi malaman ang tiyak na kasarian. -tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. halimbawa:
-nanay -reyna halimbawa:
-bata -asawa halimbawa:
-dyip -aklat E. Ayon sa Kailanan -may tatlong uri ang pangngalan ayon sa kailanan o dami. 1. Isahan 2. Dalawahan 3. Maramihan F. Ayon sa Kaukulan -may tatlong uri ang pangngalan ayon sa kaukulan. 1. Palagyo a. Paksa ng pangungusap b. Panaguring pangngalan(kaganapang pansimuno) c.Pangngalang pantawag d.Pamumuno ng paksa e.Pamumuno sa kaganapang pansimuno 2.Paari a.Pangngalang nagsasaad ng pag-aari 3.Palayon a. Tuwirang layon o layon ng pandiwa b.Layon ng pang-ukol c,Tagaganap ng pandiwang nasa balintiyak na tinig 2.Panghalip -ay salita o katagang panghalili sa pangngalan. Ang panghalip ay maaaring uriin bilang: A.Panghalip Panao/Personal A,Kaukulan Tatlong kaukulan nito: 1.Panghalip na panao sa anyong "ang"(palagyo) inihahalili sa pangngalang pinangungunahan ng "ang" o "si"o kayay panghalip na ginagamit sa paksa o kaganapang pansimuno. - >ginagamit bilang paksa >ginagamit bilang kaganapang pansimuno 2.Panghalip na Panao sa anyong"ng"(paari) -inihahalili sa pangngalang may panandang
"ng"o ginagamit ito bilang panuring at
nagsasaad ng pag-aari. >ginagamit bilang panuring >ginagamit bilang nag-aari 3,Panghalip panao sa anyong "sa"
(palayon o paukol) -pinanghahalili sa pangngalang pinangungunahan ng
"sa o kay". >bilang layon ng
pang-ukol B.Panauhan Tatlong panauhan ng panghalip panao: 1.Unang panauhan-taong nagsasalita 2.Ikalawang panauhan 3.Ikatlong panauhan-taong pinag-uusapan -taong kanakausap Tsart ng mga panghalip sa iba't-ibang panauhan. Unang
Panauhan Anyong
"ang" ako,kita,kata
kami,tayo Ikalawang
Panauhan ikaw,ka,
kayo Ikatlong
Panauhan siya,sila Anyong
"ng" ko,natin,
namin mo,ninyo niya,nila Anyong
"sa" akin,atin
amin iyo,inyo kanya,kanila C.Kailanan Tatlong kailanan ng panghalip: 1.Isahan-tulad ng siya,ikaw,niya,kanya,iyo,mo,ako atbp. 2.Dalawahan-tulad ng kata,kita at kanita. 3.Maramihan-tulad ng sila,kayoi,kanila,natin,namin,ninyo atbp. B.Panghalip Pananong/Interogatib Ibat-ibang panghalip pananong: 1.Sino at kanino 2.Ano 3.Kailan 4.Saan 5.Bakit 6.Panao 7.Gaano t Ilan 8.Magkano 9.Alin A.Kailanan Dalawang uri kailanan ng panghalip pananong: 1.Isahan
Halimbawa: Sino 2.Maramihan
Halimbawa: Sinu-sino C.Panghalip Panaklaw/Indepinit A.Kaukulan 1.Palagyo 2.Paari 3.Palayon -panghalip na nagsasaad ng: a.Kaisahan-isa,iba,balana b.Dami o Kalahatan-lahat,madla c.Di katiyakan-gaanuman,saanman D.Panghalip Pamatlig/demonstratibo Apat na kaurian nito: 1. a.Pronominal b.Panawag c.Patulad d.Panlunan 2.Kailanan a.Isahan b.Maramihan 3.Kaukulan a.Panghalip pamatlig sa anyong "ang"(palagyo) b.Panghalip pamatlig sa anyong "ng"(paari) c.Panghalip pamatlig sa anyong palayon o paukol -ang mga salitang nagpapahayag ng kilos o galaw Mga aspekto ng Pandiwa A.Aspektong Perpektibo o Pangnakaraan 1.Anyong Pawatas 2.Aspektong Perpektibo 1.Aspektong Perpektibong Katatapos -ay ang aspektong nagsasaad ng kilos na katatapos lamang bago nagsimula ang pagsasalita. -Ang kayarian ng aspetong ito ay nabubuo sa pamamagitang ng paggamit ng unlaping "ka"| at ang pau-uulit ng unang pantig ng salitang -ugat. B.Aspektong Imperpektibo o pangkasalukuyan -ang imperpektibo ay ang kilos na nasimulan na ngunit hindi pa natatapos -ang pangkasalukuyan nama'y kilos na ipinapapatuloy Pawatas/Pautos maglaro
kumain
Perpektibo naglaro kumain kalalaro kakakain Katatapos
naglalaro
kumakain Imperpektibo C.Aspetong Kontemplatibo o Panghinaharap -kilos kapag hindi pa nasisimulan,ito'y gaganapin pa lamang. Uri ng Pandiwa 1.Pandiwang Katawanin -ang nagtataglay ng kahulugang buo na hindi nangangailangan ng tagaganap. 2.Pandiwang Palipat -ay nagtataglay ng kilos at nangangailangan ng tuwirang layon o layon na maaaring pangngalan o panghalip na karaniwan. Tinig ng Pandiwa 1.Tinig na tahasan o tukuyan -ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na sinasabi ng pandiwa at may layong tagatanggap ng kilos na tinatawag na tuwirang layon. 2.Tinig na Balintiyak -ang paksa ay hindi gumaganap ng kilos manapa,ito ang tumatanggap ng kilos na sinasabi ng pandiwa,samakatwid,tagatanggap ng kilos ang paksa. Pokus ng Pandiwa -sa pamamagitan nito ay naipapakita ang kaugnayan ng paksa sa pandiwa kung tagaganap,tagatanggap,sanhi,pinaglalaanan,ginaganapan o kagamitan ang paksa. -ay pinapaksa ang pangungusap. Ito'y maaaring maging:
1.Aktor Pokus 2.Gol Pokus 3.Lokatib Pokus 4.Kosatib Pokus 5.Instrumental Pokus 6. Direksyunal Pokus 7.Benepaktib Pokus Mga Kaganapan ng Pandiwa -tawag sa bahagi ng panaguri na binubuo o nagbibigay ng ganap na kahulugan sa pandiwa. 1.Kaganapang Tagaganap o Aktor 2.Kaganapang Layon O Gol 3.Kaganapang Ganapan o Lokatib 4.Kaganapang Kagamitan o Instrumental 5.Kaganapang Sanhi o Kosatib 6.Kaganapang Tagatanggap o Benepaktib 7. Kaganapang Direksyunal -salitang nagbibigay turing o larawan sa ibang salita upang lalong maging mabisa ang pahayag. 1.Pang-uri -nagsasaad ng katangian o mga salitang naglalarawan. Maaari itong salitang-ugat at panlaping makauri. A.Tungkulin ng Pang-uri 1.Pang-uring Nagbibigay-turing sa Pangngalan 2.Pang-uring Nagbibigay-turing sa Panghalip 3.Pang-uring maaaring paksa ng isang Pangungusap 4.Pang-uring maaaring isang kaganapang pansimuno ng isang pangungusap. 5.Pang-uring maaaring nagsasaad ng bilang sa salitang binibigyang turing nito. B.Kayarian ng Pang-uri 1.Payak
2.Maylapi
3.Inuulit
4. Tambalan C.Kailanan 1.Isahan
2.Dalawahan
3.Maramihan D.Kaantasan ng Pang-uri 1.Lantay-walang hambingang nagagnap,iisa lamang ang tinutukoy. 2.Pahambing-kapag may pinagtutulad o pinag-iiba. Dalawang uri nito:
a. Magkatulad na paghahambing b.Di-magkatulad na paghahambing >palamang na pagtutulad
>pasahoil na pagtutulad c.Pasukdol Pang-uring Pamilang 1.Patakaran/Kardinal -likas at payak na anyo ng mga bilang na pinagbabatayan ng tawag at ginagamit sa paglalarawan ng dami ng tao atbp. 2.Pamilang na Panunuran/Ordinal -nagpapakita ng pagkakasunud-sunod ng mga bilang nga tao atbp. 3. Pamilang Na Pamahagi -pamilang ito kapag nais ipakiulala ang mga bahagi ng isang kabuuang pinaghati-hati, 4.Palansak/Papangkat -nagsasaad ng bukod na pagsasama-sama ng anumang bilang ng tao,bagay atbp. 5.Pahalagang Pamilang -ginagamit ito para sa pagsasaad ng halaga ng bagay o mga bagay. 6.Patakda -nagsasaad ng tiyak na bilang,dami, o halaga na wala kundi iyon o hanggang doon lamang. Pang-abay -nagbibigay buhay sa pandiwa,pang-uri o kapwa pang-abay. Dalawang uri ng Pang-abay 1.Mga Ingklitik(kataga o particle) 2.Mga pang-abay na Naililipat ang posisyon -may ibat-ibang Ingklitik o kataga sa filipino na karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. -ang m,ga pang-abay na walang tiyak na posisyon at nakikita sa ibat-ibang bahagi ng pangungusap. A.Pang-abay na pamanahon 1.Pamanahong pang-abay na may pananda
2.Pamanahong Pang-abay na walang pananda
3.Pang-abay na pangngalang pandiwa
4.Pinalalawak na pang-abay na pamanahon B.Pang-abay na Panlunan C.Pang-abay na Pamaraan D.Pang-abay na Pananggi at Panang-ayon E.Pang-abay na Pang-agam G.Pang-bay na Pananong F.Pang-abay na Panggaano H.Pang-abay mna Panulad
Full transcript