Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OCHRONA OFIAR KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I DÓBR KULTURY

No description
by

niewidzialna forever

on 28 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OCHRONA OFIAR KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I DÓBR KULTURY

-1864r.-grupa genewkich działaczy z J.H Dunatem utworzyli MKCK
MIĘDZYNARODOWY
KOMITET
CZERWONEGO
KRZYŻA
OCHRONA OFIAR KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I DÓBR KULTURY
-humanitaryzm
-bezstronność
-neutralność
-niezależność
-dobrowolność
-jedność
-powszechność
ZASADY RUCHU
Działa od 18 stycznia 1919roku
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników.
HONOROWE KRWIODAWSTWO
-W latach 1899 i 1907 w Hadze odbyły się dwie konferencje.Opracowano i uchwalono wtedy
13 konwencji.
-12 sierpnia 1949r. w Genewie uzupełniono konwencje o kolejne
4

PRAWO WOJENNE
-członkowie sił zbrojnych
-członkowie innych oddziałów ochotniczych
-ludność terytorium nieokupowanego,która spontanicznie chwyciła za broń
-szpieg ,który jest członkiem sił zbrojnych
JEŃCY WOJENNI
W stosunku do jeńców wojennych zabronione jest :
-Udawanie
zamiaru prowadzenia rokowań
poddania się
niesprawności
posiadania statusu cywila lub niekombatanta
posiadania przywilejów
WIAROŁOMSTWO
1875r-Powstanie czerwonego półksiężyca
PODSTAWOWE ZADANIA:
-pomoc potrzebującym
-propagowanie powszechnego krwiodastwa
-szerzenie oświaty zdrowotnej
-prowadzenie Biura Informacji i Poszukiwań
-współpraca zagraniczna
-torturowanie
-okalecznie
-poddawanie doświadczeniom lekarskim i naukowym
-odbieranie dystynkcji wojskowych, przedmiotów osobistych i posiadających wartość sentymentalną
Jeńcy wojenni powinni być traktowani w sposób humanitarny
Kobiety powinne być traktowane ze wszelkimi względami należnymi ich płuci
Przedmioty wartościowe i pieniądze mogą być odebrane wyłącznie na rozkaz oficera i za pokwitowaniem
DOBRA KULTURY
-ruchome lub nieruchome dobra ,które mają wielką wagę dla dziedzictwa narodowego
-gmachy służące do przechowywania lub eksponowania dóbr kultury
-ośrodki obejmujące znaczną część dóbr kultury niokreślone powyżej
Ochrona dóbr ruchomych i nieruchomych polega na:
wykonywaniu opisów i dokumentacji technicznej
fotografowaniu
Dobra ruchome odpowiednio konserwuje , składa i wywozi.
Dobra nieruchome zabezpiecza się.
OBRONA CYWILNA
Szef obrony cywilnej kraju-generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz
Normy prawne:
-Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 1976r.
-Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2002r.
Zadania
w czasie pokoju:
przygotowywanie do niesienia pomocy
utrzymyanie w gotowości system wykrywania skażeń i alarmowania
Terenowe organy obrony cywilnej
-wojewoda
-starosta
-prezydent miasta
-burmistrz
-wójt
W czasie wojny:
różnego rodzaju akcje ratunkowe
Full transcript