Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprogrige miljøer i Østbirk

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 27 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprogrige miljøer i Østbirk

Sprogrige miljøer i Østbirk
Personaleaften den 7. april 2015
Oplæg v/Nynne


Overblik over egne sprogvurderingsresultater
Hvad er den sproglige udfordring blandt børnene i Østbirk?
Hvad skal vi have særlig fokus på for at skabe progression?

Præsentation af Horsens Kommunes Handleplan for sprog og skriftsprog
Tak for nu og god arbejdslyst
Tal til sammenligning
Østbirks resultater blandt de 3-årige
Hvordan arbejder vi målrettet med børnenes produktive talesprog
Hvordan får vi sproget ind i hverdagens rutiner?

Hvad er et sprogfattigt miljø og hvad er et sprogrigt miljø?
De 10 understøttende sprogstrategier
Børnerettede samtaler
De 10 understøttende sprogstrategier
1. Følg barnets interesse
2. Brug åbne spørgsmål
3. Vent på barnets svar

4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
5. Hjælp barnet med at sætte ord på
6. Forklar de ord, barnet ikke kender i forvejen
7. Relater til noget barnet kender

8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
9. Ret ikke barnets fejl direkte
10. Leg med sproget, når det er muligt
Praksiseksempler på sprogstrategi 1, 2 og 3
Praksiseksempler på sprogstrategi 4, 5, 6 og 7
Praksiseksempler på sprogstrategi 8, 9 og 10
Børnerettede samtaler

5-6 turtagninger
Brug af de 10 strategier
National normscore sprogvurderingen af 3- og 5-årige
Kommunalt gennemsnit for sprogvurderingen
Præsentation af Horsens Kommune Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år
www.handleplanforsprogogskriftsprog.com
Gem adressen som bogmærke på jeres tablet eller computer
Sprogrige miljøer
Eksempler på et sprogfattigt miljø
Der tales TIL barnet (dvs. en irettesættende, belærende, ekskluderende tone)
Barnet opfattes ikke som et fuldgyldigt medlem af familien/gruppen på lige fod med de voksne
Barnet gives meget lidt taletid og afbrydes ofte af den voksne
Der er mangel på børnerettede samtaler, og barnet modtager oftest korte ja/nej-svar
Den voksne sætter ikke ord på genstande, følelser og oplevelser i fællesskab med barnet, og den voksne gentager sjældent sine handlinger/ytringer
Barnet har dårlig adgang til bøger og der læses sjældent højt for barnet
Hvis der læses højt for barnet, opfordres barnet til ikke at afbryde
Det fysiske miljø er ikke indrettet med bøger, tegneredskaber, bogstaver, billeder, legetøj, ordkort osv.
Barnet inddrages sjældent i nye oplevelser og aktiviteter såsom skovture, museumsbesøg, foldboldkampe, strandtur, rejser osv.
Eksempler på et sprogrigt miljø
Der tales MED barnet (dvs. en understøttende, anerkendende og inkluderende tone)
Barnet opfattes som et ligeværdigt medlem af familien/gruppen på lige fod med de voksne
Barnet gives meget taletid, og den voksne tager sig tid til at lade barnet svare
Barnet inddrages i mange børnerettede samtaler og modtager uddybende og fyldestgørende svar
Den voksne sætter mange ord på genstande, følelser og oplevelser i fællesskab med barnet og gentager ofte sine handlinger/ytringer
Barnet gar rig adgang til bøger, og der læses dagligt højt for barnet
Når der læses højt, inddrages barnet som en aktiv medfortæller
Det fysiske miljø er indbydende og inspirerende og indrettet med bøger, tegneredskaber, bogstaver, legetøj, ordkort osv.
Barnet inddrages ofte i nye oplevelser og aktiviteter
Sprogkonsulent i Tværgående Enhed for Læring
Fakta om sprogrige miljøer
Det er den socioøkonomiske status, der afgør graden af det sprogrige miljø
Det kræver viden om og fokus på børns sprogtilegnelse at skabe et sprogrigt miljø
Det er nemmere at opnå et sprogrigt miljø med en lille børnegruppe i en struktureret hverdag
Sprogrige miljøer kræver engagerede voksne, der er aktive i børnenes lege og interaktioner
Malene Sucksdorff
Talehørekonsulent
mmsu@horsens.dk
29 31 16 40
Nynne Horn
Sprogkonsulent
ntho@horsens.dk
20 46 73 47

De 3-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i produktivt talesprog for lavt?
De 3-åriges resultater i de 9 enkelte tests
Sammenligning med de kommunale resultater
De 3-åriges resultater fordelt på køn
De 3-åriges resultater fordelt på køn
Østbirks resultater blandt de 5-årige
De 5-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i produktivt talesprog så lavt?
Sammenligning med de kommunale resultater
Sammenligning med de kommunale resultater
De 5-åriges resultater fordelt på køn
De 5-åriges resultater fordelt på køn
Hvordan klarer børnene sig i børnehaveklassen på Østbirk Skole?
Brug den når I arbejder med sprogområdet i de pædagogiske læreplaner
Hvad tester vi i en sprogvurdering?
1. Barnets produktive talesprog
ordforråd
historiefortælling
sproglig kompleksitet
ords endelser

2. Barnets receptive talesprog
sprogforståelse
ordforråd

3. Barnets lydlige kompetencer
evnen til at rime
udtale af sproglyde
skelnen af sproglyde
bogstavkendskab

4. Barnets kommunikative evner
kommunikative strategier
Østbirk
Horsens Kommune
Østbirk
Horsens Kommune
Østbirk
Horsens Kommune
Tid til refleksion og dialog
Drøft ved bordene hvad I kommer til at tænke på, på baggrund af Nynnes oplæg. Får I allerede nu ideer til hvordan I kan styrke børnenes produktive talesprog?
Hvordan arbejder vi bedst og mest systematisk med de 10 understøttende sprogstrategier og børnerettede samtaler?
Udnyt hverdagens rutiner til at engagere børnene i børnerettede samtaler, hvor der gøres brug af sprogstrategierne. F.eks. i garderoben, ved toiletbesøg, i spisesitationer, osv.
Vær en aktiv deltager i børnenes leg, inde såvel som ude og sæt mange ord på undervejs. Glem ikke drengene i træerne.
Vær opmærksom på, at alle børn inddrages i børnerettede samtaler hver dag
Arbejd systematisk med dialogisk læsning
Aftenens mål:
indsigt i egne sprogvurderingsresultater
viden om, hvordan man målrettet arbejder med børns sprog
kendskab til konkrete redskaber, der understøtter arbejdet med børnenes sprog
Hvad kan I forvente?

Gennemgang af Østbirks sprograpport
Refleksionsøvelse
Præsentation af Horsens Kommunes handleplan for sprog og skriftsprog
Pause
Oplæg om målrettet arbejde med børns sprog
Introduktion til et skema, som I skal udfylde i aften
Introduktion til forløb med observation og sparring i egne teams
Aktionslæringsforløb
Eksempler på sprogrige miljøer
Rim og remser - den lydlige opmærksomhed
Sanglege
lydlig
opmærksomhed
og motorik
Ordkort:
Ordforråd og
skriftsprog
Fælles oplevelser og ordkort: begrebsverden, ordforråd og skriftsprog
Alfabet og s-ord: Bogstavkendskab og lydlig opmærksomhed
Dialogisk læsning: ordforråd, sprogforståelse, historie-fortælling, grammatisk kompleksitet
Adgang til skrive- og tegneredskaber og egen skuffe
MEN.....
.... det hele bliver først virkelig meget værd, når det bruges i interaktion med en kompetent og nærværende voksen!
I små differentierede
børnefælleskaber
med plads til masser af dialog mellem én voksen og få børn
Hvor den voksne tager ansvar for børnenes læring via de understøttende sprogstrategier
Hvad skal vi gøre i aften?

Udarbejde skema til registrering af børnerettede samtaler
Udfyldelse af skemaer om børnerettede samtaler
I morgen eller på mandag

Det er op til jer, om I vil udfylde det i én eller to uger
Førstkommende teammøde
I ser på jeres registreringer af børnerettede samtaler. Med udgangspunkt i skemaetsamt nedenstående refleksionsspørgsmål drøfter I:

Hvilke børn havde mange/få voksen-barn interaktioner?
Hvad er mon årsagen til dette?
Hvad kan vi gøre for at sikre, at de børn der fik færrest samtaler får flere?
Hvor foregik samtalerne primært?
Hvad er det der gør at der foregår mange samtaler her?
Hvad er det der gør, at samtalerne ikke foregår andre (oplagte) steder?
Hvilke oplagte steder kan vi forbedre mulighederne for børnerettede samtaler?
Hvem er ansvarlig for at gøre noget aktivt anderledes, og hvor?
Deltagelse i teammøder
Inden sommerferien (vi arbejder på sagen) deltager Malene og Nynne i et ekstraordinært teammøde, hvor vi tilbyder hvert team sparring på baggrund af deres registreringsskema og feedbackmodel.
Her udarbejder vi sammen læringsmål og tegn for jeres praksis
Procesplan
Senest mandag den 27. april
Indsend jeres registreringsskema og feedbackmodel til Nynne, ntho@horsens.dk
Skriv børnene på, drøft om det giver mening med primært ansvarlige - sæt i så fald navne på.
Lokal sprograpport
Sprogrige miljøer
Børnerettede samtaler
Understøttende sprogstrategier
Produktivt talesprog
"Alt det andet..."
Østbirks fordeling for de 3-årige og 5-årige
Full transcript