Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

dtac

No description
by

sansanee Ruktuam

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of dtac

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน
PLANNING
SWOT DTAC
การจัดการองค์กรของดีแทค
การวิเคราะห์ด้านการตลาด
ดำดำดหสกอดกวมเอกวดอมกดมดมแ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
มหาชน

DTAC

VISION
Empower societies การสร้างเสริมสังคม
ให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีทีเรามีอยู่ในมือ
การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูล
และเชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมสำหรับ อนาคตที่ดีกว่า
MISSION
การช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
จากการติดต่อสื่อสารความสำเร็จของเรา
จึงวัดได้จากความรู้สึกของลูกค้า ที่รักเราและอยากแนะนำบริการที่ดีของเรานั้น ให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก
STRATEGY
Internet for all
บริการที่กำลังเติบโตเราจะสร้าง
รายได้และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ด้วยบริการที่แตกต่างและสร้างประสบการณ์ใช้
งานที่ให้ลูกค้า พัฒนางานขายและนำเสนอ
ค่าบริการที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน อินเทอร์เน็ต
ให้สามารถทดแทนการใช้บริการ เสียงได้อย่างสมบูรณ์
GOAL
เพิ่มข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยวิธีการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
Best in Digital Services
เมื่อลูกค้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนำเสนอคอนเทนท์ที่ดี
และเป็นประโยชน์ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อ
ให้เราเป็น 1ใน10 สุดยอดคอนเทนท์สำหรับผู้บริโภค
Loved by customers
มอบประสบการณ์ที่สร้่างความประทับใจ
และสร้าความสัมพันธ์กับลูกค้า จะช่วยให้เราเติบโตได้เหนือผู้ให้บริการรายอื่น
รักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านบริการ ช่องทาง
การจัดจำหน่ายการจัดการกลยุทธ์ตามกลุ่มลูกค้า เครื่อ
ข่ายช่องสัญญาณ และความรวดเร็วในการส่งข้อมูล
เสริมสร้างคุณภาพของการบริการแก่ลูกค้าและบริการหลังการขาย
พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยหลักพึงปฏฺิบัติและจรรยาบรรณที่ดี
STRENGTHS
การตลาดเป็นที่น่าสนใจ
มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเป็นบริษัทก่อตั้งมานาน
เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
มีเครือข่ายที่มั่นคง
เป็นบริษัทใหญ่และมีชื่อเสียง
มีบริการที่ดีให้ลูกค้าอยู่เสมอ

WEEKNESSES
เครือข่ายล่มบ่อย
สัญญาณอ่อนที่สุดใน 3 ค่าย
การเข้าใช้ wifi ของเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน
สัญญาณครอบคลุมน้อยกว่าคู่แข่งทัั้ง 3 ค่าย
OPPORTUNITIES
ความต้องการของลูกค้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การเข้าซื้อกิจการใหม่ การขยายธุรกิจ
การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสาร
THREATS
การเปลี่ยนแปลงของภาษี
การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการเงินสินสุดลงก่อนครบกำหนดเวลา
BCG MATRIX
เพคเกจรายเดือน
iphone พร้อมเพคเกจส่วนลด
Smart phone Dtac
Dtac Pocket Wifi
Dtac แลกเครื่องฟรี
เพคเกจรายเดือนพร้อม
Smartphone
ดีแทคแบบเติมเงิน
โครงสร้างการจัดการของบริษัทดีแทค แบ่งโดยพิจารณาจากหน้าที่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกำกับการดูแล
ฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอื่นๆในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุดในการดำเนินงาน
?
แผนทางด้านการตลาด
พัฒนาการบริการลูกค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
แล
ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังร้านประเภทอื่นๆนอก
เหนือจากร้านขายโทรศัพท์
ดีแทคมีความคิดที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
แผนทางด้านการผลิต
ทางดีแทคมีนโยบายว่าขยายโครงข่ายสัญญาณให้มีพื้นที่ครอบคลุม 94% ของจำนวนประชากร
คาดว่าจะสามารถเปิดสัญญาณ 4G - 1800 MHz ได้อีก 2,200 สถานี ในต้นปี 2559
วิเคราะห์ภาพรวมทางด้านการเงิน
ในปี2558บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้ 28% ใช้เงินลงทุนไป 20,221ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีรายได้รวม 87,753 ล้านบาทมีกำไรสุทธิ 5,893 ล้านบาท

โดยรายได้จากการบริการข้อมูลมากกว่า
รายได้จากการให้บริการเสียงเป็นครั้งแรก
แนวโน้มในปี 2559

เงินลงทุนจะอยู่ในระดับเดียวกัน
กับปีที่แล้ว
รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ
โครงข่ายจะอยู่ในระดับทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อย
EBITDA MARGIN
จะอยู่ในช่วง 27% - 31%
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายโครงข่าย
ผู้ใช้บริการ 4G เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ล้าน
หมายเลข ภายในสิ้นปี ด้วยการสร้าง
โครงข่าย 4G ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขัน
ได้ และการนำเสนออุปกรณ์โทรศัพท์
4G พร้อมแพ็คเกจที่หน้าสนใจ
ขยายโครงข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ่ เป็นพื้นที่ๆมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต
4G อยู่ในระดับสูงด้วยการพัฒนาสถานีฐาน 2G
ให้เป็น 4G
สินค้าทดแทน
เอไอเอส เป็นผู้นำในธุรกิจ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายด้วยประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20ปี บริษัทยังคงนำเสนอการบริการที่เป็นเลิสให้กับสังคมด้วยเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่มั่นคง และครอบคลุม ถึงร้อยละ 97 ของพื้นที่ทั่วประเทศไทย
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และมีเครือข่ายไวไฟใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของดีแทค
ลูกค้าชาว Myanmar
นักลงทุน
ลูกค้าองค์กร
สื่อมวลชน
ผู้ลงทุน Dtac Center
LEADING
EXPERIENCE
EDUCATION
การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้
และอบรมเพิ่มเติม

EXPOSURE
การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
และการลงมือทำงานจริง
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
ลูกค้า
แนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างผลกำไรและการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ้มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
พัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอด
เส้นทางการทำงานมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า
จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานอย่าง
เหมาะสม การสมรส การคลอดบุตร
ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ 3 แนวทางหลักได้แก่
Enable การนำเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้
Safe เสริมสร้างความปลอดภัยของ
การบริการ
Climate การทำธุรกิจด้วยความห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วยความเคารพ
จัดเตรียมช่องทางการบริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
คู่ค้า
มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
มีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า
คู่แข่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
สวัสดิการสำหรับพนักงานของดีแทค
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้น
ฐานตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติมต่างๆที่จะทำให้พนักงานผู้
เปรียบเสมือนครอบครัวของดีแทคมีความสุขมากที่สุดเราส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้พนักงานอย่างต่อเนื่องโดย
การจัดให้มีสถานที่ อุปกรณและกิจกรรมต่างๆสำหรับบุตร
หลานของพนักงาน
มีการจัดเงินช่วยเหลือให้พนักงาน
เช่น การคลอดบุตร การสมรส การเสียชีวิตของญาติ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นต้น
พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร
ประกาศให้พนักหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้เป็นเวลา 180 วัน โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลา 180 วัน ที่พนักงานลาเพื่่อคลอดบุตร
มีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานทุกคน รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสุขภาพ
Controlling ของดีแทค
ระบบการควมคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่
กำกับดูแลโดยคณะ กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพือให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
การปฏิบัติตามนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกียวข้อง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของฝ่าย บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำนหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน
การบริหารความเสี่ยงผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ามี
การจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ละความเสี่ยง
ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำหรับกการารบริหารจัดการในด้านต่างๆ
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทั่วไปกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติในการทำธุรกรรมต่างๆ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อกับบุคคล ดังกล่าว บริาัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแล
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลคือการควบคุมการสื่อสาร
ข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการจัดทำหนังสือ หรือเอกสารเป็นหลักฐาน
ระบบการติดตาม คือการตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการฉ้อโกง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
ตัวอย่างโครงการ CSR Project
การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของดีแทค
บริการ *1515 ครอบครัวผูกผัน
ร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบ
Call Centerของโรงพยาบาลเด็ก
โครง 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย Interet for all

โครงการดีแทค Free wifi
แอพพลิเคชั่นร่วมด้วยช่วยกัน m- rescueby dtac
ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม
โครงการ Greenlittle Heroes
โครงการ 100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
กิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
นางสาวศันสนีย์ รักท้วม
นางสาวกรเอก มีสินชัย
นางสาวจุฑามาศ เกิดลาภ
นางสาวปานนภา สุริรังกุล

ดีแทค บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายโทรศัพท์, wifi , internet ครอบคลุม
ทั่วประเทศ นอกจากนั้นดีแทคยังทำธุรกิจเกี่ยวกับ สมาทร์โฟน ไม่่ว่าจะเป็นการเปิด Shop ขาย สมาร์ทโฟนของแบรนด์อื่นๆ
หรือผลิตสมาร์ทโฟนภายใต้ภายแบรนด์ของดีแทค
Full transcript