Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sv 3 - Skriva pm

No description
by

Malin Arvidsson

on 16 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sv 3 - Skriva pm

Att skriva ett vetenskapligt pm
Vad är egentligen
ett pm?

Skriva ett pm
- så här gör du
Högskolor och universitet kan ha olika regler för hur de vill att ett pm ska ställas upp, kolla upp det innan du skriver!
Ämne och frågeställning
Avgränsa ämnet
Tydlig och öppen frågeställning - varför skriver du den här texten?

Källor
Språk och stil
Stil

Ord och uttryck

Struktur

Informera om innehållet

Väcka intresse
Om rubriker
Inledningen
Presenterar din frågeställning och varför den är intressant

Förklara hur du ska göra för att besvara den

Vilket material tänker du använda
Utredning
Presenterar och sammanfattar källor
referat och citat

Objektiv - inte värdera

Källhänvisningar
löpande texten
fotnoter
Avslutning
Sammanfatta vad du kommit fram till

Gå gärna tillbaka till inledningen/frågeställningen

Källförteckning?
Indrag
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Blankrad
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stil
Formell och neutral

Undvik talspråksformer som
dom
,
kolla

Fullständiga meningar som är grammatiskt korrekta

Stavning

Tona ner
jag
Informationstäthet
Jag ska skriva om svenska dialekter. Det verkar intressant tycker jag och jag har alltid varit intresserad av dialekter. Det är sorgligt att dialekterna håller på att försvinna. Jag vill undersöka hur unga människor i min hemstad ser på sin egen dialekt. Om de själva tycker att de pratar mycket dialekt och hur de känner inför dialekten. Jag har intervjuat tio personer som har fått svara på samma frågor. Sedan har jag jämfört deras svar.

Jag ska göra en undersökning av ungas inställning till den lokala dialekten. Jag har intervjuat tio ungdomar för att ta reda på i vilken utsträckning de anser sig tala dialekt och vilka attityder de har till sin dialekt.

I följande uppsats undersöks ungdomars inställning till svordomar. Tio personer i åldern 15-20 år har intervjuats. Vilken attityd har de till svordomar och i vilken utsträckning anser de sig själva svära?

Ord och uttryck
ämnesspecifika ord och begrepp

kräver definitioner

informationstät text
flerspråkiga
människor som behärskar flera språk

Källor i text
Referatmarkörer
Författaren skriver/berättar/anser/påstår/konstatera/hävdar/skildrar....

I boken "Vart är vart på väg?" (Norstedts, 2011) skriver Siv Strömqvist...

Författare/skribenter nämns med hela namnet första gången, därefter endast efternamn

Egna ord
Tidningsartikel:
Skribent
Rubrik
Namn på tidning
Datum för publicering

Artikel i tidsskrift:
Författare
Tidskrift
Rubrik
Årgång och nummer

Muntlig källa:
Namn
Titel/yrke
Datum
Källkritisk granskning
1. Är källan äkta? En förfalskning?

2. När skrevs den?

3. Är det en förstahandskälla eller andrahandskälla?

4. Hur är innehållet vinklat? Vem står bakom källan?
Källkritisk granskning på nätet
Vem är ansvarig för webbplatsen?

Varför har någon skapat den?

Hur ser den ut? Seriös?

Vilka publicerar information?

Vad för slags information finns det?

När skapades den?
Källor
Svenska impulser 3,
Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, Sanoma Utbildning AB, Stockholm: 2013

Fixa Genren
, Pär Sahlin, Helga Stensson, Natur & Kultur, Stockholm: 2015
Uppsala universitet - lathund för att skriva pm
http://student.statsvet.uu.se/modules/public/page.aspx?id=26&lvl=2
1. Genus

2. Hur skildras pojkar och flickor?

3. Hur skildras pojkar och flickor i Astrid Lindgrens böcker?

4. Hur skildras pojkar och flickor i Pippi Långstrump?
Fakta - presentation av fakta/"bevis"
Analys - Hur menar du att dina fakta kan svara på frågeställningen?
Diskuterar och resonerar utifrån fakta/"bevis"

Väl underbyggda
Kan blandas!
Pro Memoria
= för minnet
Disposition
Tre delar
Inledning
Utredning
Avslutning
Rubrik
Ger information om innehållet/frågeställningen

Neutralt formulerad

Fånga läsarens intresse
Inledning
Ämne

Problemformulering

Frågeställning
Utredning
Utreder frågeställningen. Du ska referera och citera ur dina källor.

Var objektiv.

Använd referatmarkörer.

Undvik citat.
Avslutning
Du drar en slutsats utifrån källorna.

Du får använda jag-form, men inte ha några personliga åsikter.
Instruktionen
Krav
Du följer dispositionsmallen
Du har skrivit det antal ord som uppgiften kräver
Du länkar mellan stycken
Du använder sambandsord och har smidiga övergångar
Du skriver inget utan att ha belägg i källor
Du väljer passande källor
Du använder mer än en källa
Du refererar och citerar rättvisande
Du källhänvisar korrekt
Du kopierar inte utan skriver med egna ord
Du skriver sakligt och objektivt
Du skriver korrekt, dvs förljer skriftspråkliga normer
Du skriver formellt
Du skriver klart och koncentrerat och håller dig till ämnet
Du förklarar svåra termer
Disposition
Källor
Språket
I arbetslivet
inför beslut
inför möten

På högskola/universitet
förberedelse för ett seminarium
skriftlig examination

Redogörelse för ett ämne genom att man sammanfattar det viktigaste från några källor som hör till ämnet.
Det kan vara en samling anteckningar i punktform men det kan också vara en komplicerad utredande text.
Används för att strukturera och presentera något man ska göra eller diskutera.
Examinationsform
"[...] en vetenskaplig, utredande text som utgår från ett antal källor som studenten läst och bearbetat utifrån en frågeställning. Alla slutsatser och tolkningar i ett utredande PM ska utgå från de källor som redovisats."
Ur
Fixa genren
, Pär Sahlin, Helga Stensson, Natur & Kultur, Stockholm: 2015
Fler språk ger större register

Maktordningen i dystopier

Två vändpunkter för bokutgivning

Gamla sagor i en ny tid
Olika sätt att börja
Citat

Referera till annan

Bakgrundsbeskrivning
Kärnmening
Vanlig i akademisk text

Sammanfattar det viktigaste i stycket och förklarar vad det kommer att handla om
Sambandsord
Som jag nämnde i inledningen
För det första ..., för det andra ...,
Detta beror på att...
Jag vill särskilt betona/framhäva att...
Å ena sidan... å andra sidan
Fäljaktligen är ...
Liksom xx menar yy ...
Bok:
Författare
Titel
Förlag
Förlagsort
År för utgivning
Sida

Webbsida:
Fullständig adress
Datum för besöket
Rubrik
Författare (om det finns)
Forskarnas syn på kodväxling har förändrats med tiden.
Länge fanns inom språkforskingen en nedlåtande syn på kodväxling och såg det som ett tecken på otillräckliga språkkunskaper (Park 2004 s. 299). Att inte hålla sig till ett enda språk bröt mot normen. Först på 1970-talet började forskarna se mer tillåtande på hur kodväxling används och intressera sig för vad människor uttrycker genom att byta språk. Kodväxling ses numera av de flesta språkforskare som en tillgång, en strategi som språkanvändare....
Full transcript