Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Durkheim

jhskgbdf
by

Aleksandra Wieczorek

on 6 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Durkheim

"O podziale pracy społecznej" "De la division du travail social" (1893) Język polski Język francuski Solidarność Solidarite poczucie wspólnoty losu związek, wzajemna zależność PRAWO PRAWO KARNE PRAWO KOOPERACYJNE (sankcje represyjne) (sankcje restytucyjne) SPOŁECZEŃSTWO z przewagą prawa karnego jednolity zespół wierzeń i uczuć świadomość indywidualna = świadomość zbiorowa solidarność mechaniczna komunizm dóbr
dominacja religii
tradycjonalizm BRAK PODZIAŁU PRACY! SPOŁECZEŃSTWO z przewagą prawa kooperacyjnego "przemysłowe", "industrialne" "pierwotne", "militarne" PODZIAŁ PRACY! specjalizacja -> osobowość (podobieństwo) solidarność organiczna (różnice) prawo karne - ochrona osób i mienia
wierzenie zatracają charakter religijny
wzrost znaczenia myślenia racjonalnego
brak jednolitej moralności Typologia Durkeima, a inne typologie Emile Durkheim vs. Herbert Spencer Emile Durkheim vs. Karol Marks "Le dualisme de la nature humaine et ses conditions sociales" homo duplex = dwoistość natury ludzkiej ciągły antagonizm sprzeciw wobec rozwiązaniom monistycznym Doniosła rola religii w procesie przejścia od sfery profanum do sacrum "Wielką różnicą między społeczeństwami zwierzęcymi i społeczeństwami ludzkimi jest to, że w tych pierwszych jednostka rządzona jest wyłącznie od wewnątrz, przez instynkty [...] podczas gdy społeczeństwa ludzkie są zjawiskiem nowym, zjawiskiem o szczególnym charakterze, który polega na tym, że pewne sposoby działania, narzucone lub przynajmniej proponowane jednostce z zewnątrz, dołączają się do jej własnej natury" Szczególne rozumienie religii bóstwo = społeczeństwo społeczeństwo wpływając na jednostkę czyni ją rozumną i moralną HOMO DUPLEX -> jednostkowe i społeczne Socjologia religii System totemiczny sacrum - profanum "God is a society" Funkcje religii: - dyscyplinowanie jednostki
- zespalanie zbiorowości,
- kultywowanie tradycji grupowych, obrzędowość,
- pomaganie jednostkom w chwilach kryzysów.
- "Społeczeństwo swoiście odrębne od indywiduów."
"W bóstwie- widzę jedynie społeczeństwo,
przekształcone i przedstawione symbolicznie".


-kolektywna świadomość, - ideał, Anomia System aksjonormatywny. Czynniki o charakterze społecznym. Potrzeby:
trwały ład normatywny,
edukacja moralna. Socjologiczna teoria wiedzy
"Elementarne formy życia religijnego". Szkoła durkheimowska:
- socjologia jako społeczna wszechnauka.
Full transcript