Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe

No description
by

LG Cabilitasan

on 9 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe

Logo
Investiture Controversy
- Ito ay sumasalamin sa tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahaalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII
- Humingi ng tulong si Haring Henry IV sa mga obispong German ba pababain sa puwesto ang Papa.
-May karapatan ang Papa na tanggalin sa pamumuno ang isang hari kung hinsi niya natutupad ang obligasyong Kristyanismo
Papa Gregory
- Ang mga Papa ang may pinakamataas nakapangyarihan sa pananampalataya at doktrina
Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe
Concordat of Worms
- Sa pagsapit ng taong 1073, naging mas makapangyarihan ang simbahan.
- Itinakda ni Papa Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napasailalim sa batas ng Diyos.
Paglakas ng Simbahan
- Lahat ng obispo ay dapat na mapasailalim sa kanya gayundin ang mga hari
Obispo
Haring Henry IV
- Haring Henry VII ng German ay hindi nagustuhan ang ideya ni Papa Gregory VII.
Ang PANATISISMO ni Papa Gregory VII ay tuwirang nakakaapekto sa mga kaugalian at usaping politikal sa Germany
- Idineklara ng Papa na ekskomulgado si Henry IV sa Simbahang Katoliko.

- Tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa hilagang Italy ng tatlong ara noong 1077 at hinihiling na alisin ang parusang ekkomulgasyon
- Hiniling ni Henry IV na tanggalin ang ekskomulgayon sa kanya
Nagkaroon ng kompromismo sa pagitan Simbahan at ni Henry IV, tinawag itong
Concordat of Worms noong 1122 na kumikilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider-espiritwal ng Simbahan at panginoong maylupa.
- Ang Simbahan ang pinakamakapangyarihang institusyon sa panahon ng Middle Ages. Mahalaga ang papel nito sa paglakas ng Europe dahil rito nabuo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristyano -- ang Republica Christiana.
- Ang Europe sa simula ng ika-11 na siglo hanggang ika-13 na siglo ay lumakas, kalaunan ay naging nation-state, at lumakas ang kapangyarihan ng Simbahan
Presented by:
LG Mae S. Cabilitasan
End.
Thank you
Full transcript