Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati

No description
by

Stian Melchior

on 7 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati

Bakgrunnen for demokrati
500 fvt. - Athen
- Bystat med direkte demokrati
- Folket stemte over alt.

300 fvt. - Stoisismen
- Filosofisk retning
- Moralsk og juridisk norm som gjeld for alle.

1632 - Liberalismen

Liberalismen
"Sjølv om jorda og alle lågare skapningar er felles for alle menneske, har kvart menneske eigendomsrett til sin eigen person. Denne har ingen annan enn han sjølv rett til. Det fysiske slitet og arbeidet til hendenen hans er hans eigen eigendom."

- John Locke
Demokrati
Læringsmål:
Kunne forklare korleis Stortinget fungerar

Eit samfunnssyn som går ut på at kvart enkelt menneske skal ha så mykje økonomisk og politisk fridom som mogleg, utan at staten blandar seg inn.
"Ingen fri mann skal bli teken eller sett i fengsel ... eller send i eksil eller på nokon måte plaga ... så nær som ved ein lovleg dom av likemennene hans eller i samsvar med lovene i landet."
"Eg er usamd i det du seier, men eg vil med livet mitt forsvare retten din til å seie det."
"Kongen er ansvarleg overfor folket, ikkje overfor Gud."
Magna Carta
Francois-Marie Arouet Voltaire
Jean Jacques Rousseau
"Kvinner er og menneske."
Mary Wollstonecraft
Folkesuverenitetsprinsippet
Folket har rett til å styre seg sjølv.
Statsmakta styrer på vegne av folket.

Representativt demokrati.

Taxation without representation?
Prinsippet om menneskerettane
- Ytringsfridom
- Religionsfridom
- Forsamlingsfridom
- Rettstryggleik
Stortinget
169 representantar fordelt på odelstinget og lagtinget.
Lovforslag går til odelstinget først, deretter til lagtinget.
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19589
Odelstingsproposisjon
Regjering eller medlem av stortinget fremmer eit lovforslag.

Dette går til høyring.

Det går tilbake til fagdepartementet (f.eks. samferdselsdepartementet)

Deretter kan Stortinget vedta lova.
Stortingsmelding
Dette er ei melding regjeringa sender til Stortinget om noko den ønskjer å gjere. Den blir deretter tatt opp i fagkomiteen meldinga gjeld, for eksempel utdanningskomiteen.

Komiteen drøftar den og kjem med sitt forslag til kva Stortinget bør gjere med den.

Deretter blir det stortingsforhandlingar mellom partia om saka. Då argumenterar dei heftig seg i mellom før dei stemmer over saka.
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19467
Full transcript