Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

B J 2015

Transitie
by

laura heeg

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of B J 2015

Jeugdzorg Nederland
Het Nederlandse Jeugdzorgstelsel
Anno 2015

Van denken naar doen!
Samen
werken
Zit je
ergens
mee?
Praat erover op school
Of met je vrienden
Je bent niet
de enige
Neem iemand
in vertrouwen
Je trainer
kan ook helpen
Maak het
bespreekbaar
met je huisarts
Door samen te werken kunnen
problemen worden gesignaleerd

Werkwijze probleemoplossing:
1 Eigen Kracht
2 Met een beetje hulp
Hulp wordt geboden aan de hand
van keukentafelgesprekken
Taken hulpverlener:
• Specialisten erbij halen
- inventariseren waar hulp nodig
- hulp bieden
- managen
gezin houdt regie

Werkwijze hulpverlener:
- samenwerken met het gezin
De hulpverlener is verantwoordelijk voor:

1 gezin
met 1 plan
en 1 budget
gesprekken
positief opvoeden
school
maatschappelijk
werker
jeugdverpleegkundige
jongerenwerker
mee consulent
Multi Disciplinair Team
gezinsmanager
jeugdarts
maatschappelijk werker
welzijn
A-team
casemanager
gedragswetenschapper
jongerenwerker
psycholoog
Binnen het CJG van de toekomst heeft een multi disciplinair team van jeugd- en gezinswerkers een centrale taak op het gebied van de ondersteuning van jeugdigen en ouders.
• sluiten aan bij de leefomgeving
• signaleren problemen
• bieden kortdurende ondersteuning
• schakelen zo nodig gespecialiseerde zorg in
• coordineren zorg
De gezinsmanager helpt
1 gezin met 1 plan en 1 budget goed te organiseren

als meer nodig is
dan de 5 gesprekken
Gespecialiseerd
casemanagement
• casemanager, neutrale partij
zonder eigen belang
• specifieke expertise op het gebied
van veiligheid
• geeft sturing aan te ondernemen stappen
van drang
naar dwang
gespecialiseerd casemanagement
Raad van
kinderbescherming
Sociaal Team
plan van aanpak:
- ..............................
- ..............................
- ..............................
overleg
overleg
overleg
overleg
Sociaal Team breed
functie
functie
functie
functie
functie
functie
Hulp inschakelen politie
Bij levensbedreigende situaties:
functie
functie
Tekst:
Tekst:
Bureau Jeugdzorg 2015
• veiligheid
• expertise
• consultfunctie
• onafhankelijk
functie
functie
functie
functie
functie
functie
Full transcript