Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Følgegruppemøde Fremskudt sagsbehandling

Oplæg til tredje følgegruppemøde december 2013. Jesper Henriksen
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Følgegruppemøde Fremskudt sagsbehandling

Fremskudt sagsbehandling
Opgaven
At
udvikle
fire modeller (OMA!) for fremskudt sagsbehandling
At
afprøve
og monitorere de fire modeller
At justere og samle til
én model
Hvorfor fremskudt sagsbehandling?
Borgere vi ellers ikke har kontakt med
Borgere vi er ved at miste kontakten med
Tidligere indsats
Hvad er fremskudt sagsbehandling?
Opsøgende og tidlig indsats
Udgående
Aktivt koordinerende
Recovery-orienteret
Helhedsorienteret sagsbehandling
Hvor mange borgere?
Påbegyndte forløb: 166
Afsluttede forløb: 127
Opfølgning efter 3 måneder: 90
(+ 85 der ikke er monitoreret)
Tværfaglig forankring
Tværfagligt samarbejde
Eksterne samarbejdsparter
Kompetencer
- En forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder
Organisatorisk forankring
Arbejdsgang med 14 trin
8 Aktivitetsbeskrivelser
4 skabeloner
3
4
6
5
2
1
Vurdering og fordeling
Kontakt til borger
Intern sagsoplysning
Første møde med borger
Henvendelse
Videregivelse til fremskudt sagsbehandling
9
10
12
11
8
7
Møde med borger
Indkaldelse til koordinerende møde
Koordinerende møde
Opdatering
Ekstern sagsoplysning
Behovsvurdering
14
13
Opfølgning
Afslutning
Gode råd til første møde med borger
Samarbejds-
aftale
IT-rygsæk
Samarbejde mellem fremskudt sagsbehandler og øvrige sagsbehandlere
Sagsbehandle-ren som coach
Koordinerende rolle ift. privatsfæren
Koordinerende møde
Opfølgning
Screeningsskema
Netværkskort
Netværkskort
Netværkskort
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale

Udrettedagsorden
Udrettedagsorden
Udrettedagsorden
Gode råd til første møde med borger
Samarbejdsaftale
IT-rygsæk
Samarbejde mellem Fremskudt sagsbehandler og øvrige sagsbehandlere
Sagsbehandleren som coach
Koordinerende rolle i forhold til borgerens privatsfære
Koordinerende møde
Opfølgning
Screeningsskema
Netværkskort
Samarbejdsaftale
Udrettedagsorden
Tilbagegives
SKP
Samarbejde med øvrige
Full transcript