Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Borászati fórum

No description
by

Goodwill Consulting Kft.

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Borászati fórum

Borban
az igazság,
pályázatokban
a lehetőség!

Harsányi Pincészet
Harsányi Birtok
milliárd eurós keret
gazdaságfejlesztés
humánerőforrás-fejlesztés,infrastruktúrafejlesztés, környezetvédelem és energiahatékonyság

34
60%
40%
Újdonságok

az előző évekhez képest
Negyedévente tervezik a pályázatokat közzétenni, elkerülve az első napos forráskimerülést
Több pályázatnál is mejelenik a visszatérítendő támogatás
Halasztott önerő: a rendelkezésre álló önerőt a projekt befejezéséig kell bemutatni
Gördülő előfinanszírozás bevezetése, 30% előleg igénybevételével
Az eljárás gyorsítása, egyszerűsítése
A jövőben csak elektronikus formában lehet majd pályázni
Tervezett forrásarányok
Kik pályázhatnak?
A támogatási kérelemben az elszámolás alapját csak a gép nettó vételára képezheti, amelyet a gép vásárlásáról a kérelmező nevére kiállított, pénzügyileg rendezett számla igazol

A jogosult kiadások elszámolása kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelőző borpiaci év március 1-jét követően kiállított számlákkal lehetséges
Mire?
Olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlása, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, növeli a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja az alkalmazott technológiát, és célja a szőlőből készült termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése
1-100 millió Ft
KKV esetében 40%-os, nagyvállalat esetében 20%-os intenzitással
Mennyire?
Borászati üzemek
Kertészet és állattenyésztés:
technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság
Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc:
hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc
Vízgazdálkodás:
Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás
Helyi gazdaság:
Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

K+F+I, képzés, szaktanácsadás
az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása
élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás
ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár-környezetgazdálkodás
erőforrás-hatékonyság előmozdítása
társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek
EMVA prioritások

Vidékfejlesztési Programok összehasonlítása
Támogatási konstrukciók
Beruházási támogatás: számla alapú, utófinanszírozott támogatás
agrárberuházások (állattartó telepek, élelmiszeripari üzemek, mezőgazdasági és kertészeti, borászati gépek, tározók, szárítók, vízgazdálkodás, energiatermelés megújuló energiaforrásokból)
vidéki térségek beruházásai (alapszolgáltatások intézményi feltételei, falu- és tanyabuszok, mezőgazdasági diverzifikáció, kézműves ipar, tanyaprogram és aprófalvas komplex beavatkozások, energiahatékonyság, szociális gazdaság)
Kompenzációs támogatás: általában többéves, évente azonos mértékű
Együttműködések támogatása:
területalapú és állategység-alapú támogatások: agrár-környezetgazdálkodás, erdősítés, Natura2000-es és kedvezőtlen adottságú területek, fiatal gazdák, kockázatkezelés, természeti kárenyhítés)
Európai Innovációs Csoportok, Termelői Csoportok, CLLD, Rövid Ellátási Láncok
Köszönjük a megtisztelő
figyelmet!

Operatív programok
1. prioritás
Infrastruktúrafejlesztés
Kapacitásbővítés
Piacra jutás
Vállalkozói kultúra terjesztése
Együttműködés
Gép- és eszközbeszerzés
Telephelyfejlesztés
Kis- és középvállalkozások
466,8 Mrd Ft keretösszeg
4. prioritás
kb. 2000 db támogatott projekt
66,6 Mrd Ft keretösszeg
csak KKV-k számára
Energiahatékonyság növelése
megújuló energiaforrások alkalamzása
5. prioritás
Ifjúsági Garancia program
Alkalmazkodóképesség fejlesztése
Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása
munkaerőpiaci
integráció
Foglalkoztatás
619,7 Mrd Ft keretösszeg
Munka és magánélet összeegyeztetését
szolgáló projektek
Támogatási összeg:
2-15 millió Ft
Támogatható tevékenyégek:
Rugalmas munkaszervezési formák (részmunka, távmunka, osztott munkakör) kialakítása
Támogatási intenzitás:

max. 100%
Pályázók köre:
kis- és középvállalkozások (10-249 fő)
Várható megjelenés: 2015. első negyedév
8. prioritás
Intelligens energiahasználat
Visszatérítendő támogatások
K+F támogatása
Termék- és szolgáltatásfejlesztés
Pénzügyi eszközök
694,3 Mrd Ft keretösszeg
IKT támogatása
Energetikai beruházások
1. prioritás
Infrastruktúrafejlesztés
Kapacitásbővítés
Külpiacra jutás
Vállalkozói kultúra terjesztése
Együttműködés
Gép- és eszközbeszerzés
Vállalkozások versenyképességének javítása
117 Mrd Ft keretösszeg
Növekedési potenciál
2. prioritás
K+I kapacitás megerősítése
Stratégiai K+I hálózatok számának növelése
Versenyképesség növelése
K+I infrastruktúra és kapacitás fejlesztés
Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció
291 Mrd Ft keretösszeg
Vállalati K+I aktivitás növelése
5. prioritás
Az Energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
167 Mrd Ft keretösszeg
épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrások alkalamzása
KMR régió vállalkozásai számára
8. prioritás
Foglalkoztathatóságot szolgáló programok
187 Mrd Ft keretösszeg
Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése
Gyakornoki vagy vállalkozóvá válást segítő programok
Foglalkoztatási támogatások
Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése
20 milliárd

forinttal a társasházak energiahatékonysági korszerűsítése
Előkészítés alatt áll
...
5 milliárd
forint keretösszeggel a kis-, és közepes vállalkozások energia megtakarításának ösztönzése
2. prioritás
K+I kapacitás megerősítése
Stratégiai K+I hálózatok számának növelése
Versenyképesség növelése
K+I infrastruktúra és kapacitás fejlesztés
Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
498 Mrd Ft keretösszeg
Vállalati K+I aktivitás növelése
3. prioritás
E-kereskedelem, e-üzletvitelt fejlesztése
Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
IKT-vállalkozások indítása
IKT termékek és szolgáltatások fejlesztése
Infokommunikációs fejlesztések
134 Mrd Ft keretösszeg
Nagysebességű szélessávú hálózat
Csak olyan fejlesztést támogatnak, ami piacképes terméket, gyártástechnológiát, eljárást, szolgáltatást eredményez.
alapkutatás- egyetemek, kutató szervezetek ( K+F)
kísérleti fejlesztés - vállalkozások ( Innováció)
ipari kutatás - vállalkozások ( Innováció)
Innováció - Kutatás fejlesztés
Példák az
projektjei közül
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
GOP 1.1.1-11
Egri Korona Borház
Növelt polifenol tartalmú borok előállítási technológiájának és prototípusának kifejlesztése
Támogatási intenzitás: 65%
Elnyert támogatás: 129 182 000 .- HUF
Mészáros Borház
A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal
Támogatási intenzitás: 65%
Elnyert támogatás: 94 069 965 .- HUF
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére GOP 1.3.1-11/C
EKRITERIUM Bortermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Új termékcsalád bevezetését szolgáló technológia beszerzése a Kriterium Kft-nél
Támogatási intenzitás: 65%
Miért jó a fejlesztéseket innovációba csomagolva pályázni?
a fejlesztések értéke mellett a munkatársak ( közép és felsőfokú agrár és műszaki végzettségű) bérköltsége is elszámolható a projekt idejére
magasabb támogatási intenzitás
az Európai Unió célkitűzésével jobban szinkronban van
nem kell biztosítékot nyújtani a támogatás igénybevételéhez
épületenergetikai
fejlesztések
Mitől innovatív egy vállalkozás?
munkavállalóinak 20%-a középfokú agrár vagy műszaki végzettségű
tevékenységi körében benne van a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a TEÁOR ’08 szerint vagy 72.19 (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés).
iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik ( pl. le van védve a logója)
kísérleti fejlesztés aktivált
volt nem pályázati támogatásból megvalósult legalább nettó 15.000 e Ft értékű beruházása
akkreditált innovációs klaszter tag
1. Életképes élelmiszertermelés:
a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása.

2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:
a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése.

3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés:
a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.
A KAP új célkitűzései (2014-2020)
Az 1. pillér forrása (2015-2020): 8 062, 63 millió €

A 2. pillér forrása (2015-2020): 4 145, 08 millió €

Összesen: 12 207, 71 millió €

300 Ft /EURO árfolyamon: 3 662 313 millió forint.

Éves átlagban: 610 385,5 millió forint.

Magyarország 2015-2020 közötti felső összeghatárai
VP legfontosabb célkitűzései, prioritásai
Fókuszált fejlesztési célok:
Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok;
Kisebb gazdaságok differenciált segítése;
Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság;
Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás;
Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;
Területi kiegyenlítés és fókuszálás;
Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések)
+ 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc ( REL) és Fiatal Gazda (FIG)
A birtok különlegessége, hogy hozzávetőlegesen 163 éve a család tulajdonában van.
A 20 hektáros birtokon jelenleg 4,5 hektár termő szőlőterülettel gazdálkodunk, folyamatos új telepítések mellett
3 dűlőben találhatóak a szőlőterületek: Ciróka, Kútpatka, Királyhegy
Boraink:
Furmint
Sárgamuskotály
A gazdálkodásban szigorú terméskorlátozást és környezettudatos növényvédelmet alkalmazunk
Tradicionális földbevájt borospincében érlelődnek a borok, jelenleg is
Annyit tesz, házasítás
1700-as évek végi lakóház újjászületése
Nyitott szemlélettel, a régió borászaival együtt működve borkóstolók, borfórumok platformjaként, kisebb koncertek, esküvők, konferenciák, rendezvények mindenkinek
Rusztikus elegancia és letisztult design
Full transcript