Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Aral Ng Katipunan

No description
by

Thea Cunanan

on 19 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Aral Ng Katipunan

Mga Aral Ng Katipunan
Bukod sa pagnanais na maipatalsik ang pamumuno ng mga Espanyol, nais din nilang isulong ang isang himagsikang panloob na magkaroon ng pagbabago ng pananaw at pagpapahalaga.

Nakasaad ito sa Kartilya na unang isinulat ni Andres Bonifacio ngunit ito ay ibinago ni Emilio Jacinto. Ang Kartily anag naging gabay ng mga katipunero sa pagiging makabayan.
Kartilya
10. Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan din.
11. Ay ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na aliwan lamang, kundi isang katuwang karamay sa kahirapan nitong buhay; gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan, at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nagiwi sa iyong kasanggulan.
12. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba.
Dekalogo
Sumulat din si Andres Bonifacio ng Dekalogo. Ito ang mga sumusunod:
I. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso.
II. Pakatandaang lagi na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay siya ring pag-ibig sa Tinubuan, at iyan din ang pag-ibig sa kapwa.
III. Itanim sa iyong puso na ang tunay na kahalagahan ng puri't kaginhawaan ay ang ikaw'y mamatay dahil sa kaligtasan ng Inang-Bayan.
IV. Lahat ng iyong mabuting hangad ay magwawagi kapag ikaw'y may hinamon, tiyaga, katuwiran at pag-asa sa iyong inaasal at ginagawa.
V. Pag-ingatan mo, kapara ng pag-iingat sa sariling puri, ang mga pasiya at adhikin ng KKK.
VI. Katungkulan ng lahat na ang nabibingit sa malaking kapamahakan sa pagtupad ng kaniyang tungkulin ay iligats sukdulang ikapariwara ng sariling buhay at kayamanan.
VII. Ang kaugalian natin sa ating sarili at sa pagtupad ng ating tungkulin ay siyang kukuhanang halimbawa ng ating kapuwa.
VIII. Bahaginan mo ng iyong makakayanan ang sino mang mahirap at kapus-palad.

IX. Ang sipag sa paggawa na iyong ikabubuhay ay siyang tunay na sanhi ng pag-ibig, pagmamahal sa sarili, sa iyong mga asawa't anak, sa iyong kapatid at mga kababayan.
X. Parusahan ang sino mang masamang tao't taksil at purihin ang mabubuting gawa. Dapat mong paniwalaan na ang itinitungo ng KKK ay mga biyaya ng Diyos; na anupa't mga ninasa ng Inang-Bayan, ay mga nasain din ng Diyos.
Extra Info:
1. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag.
2. Ang gawaing magaling na nagbuhat sa paghahambog at papipta sa sarili, at hindi talagang hangaring gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.
3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran.
4. Maitim man o maitim ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay; mangyayaring ang isa'y hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkakatao.
5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipta sa sarili kaysa sa puri.
6. Sa taong may hiya, salita'y panunumpa.
7. Huwag mong sayangin ang panahon; ang yamang nawala'y maaaring bumalik; ngunit panahong nagdaan ay di na muling pang magdadaan.
8.Ipagtanggol mo ang inaapi; kabakahin ang umaapi.
9. Ang taong matalino'y may pag-iingat sa bawat sasabihin; matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.
Full transcript