Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

A szavazólap adattartalma

No description
by Seszták Attila on 13 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A szavazólap adattartalma

Szavazólap és borték átadása
Szavazás módja
Rontott szavazólap cseréje
Tájékoztatás, segítés
A SZAVAZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK. A SZAVAZÁS, A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS ÉS A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A SZAVAZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A szavazólap adattartalma
Az esélyegyenlőség érvényesítése a szavazólapon
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása
A szavazólap elkészítése
A szavazásnapi iratok és kellékek átadása
A szavazóhelyiség kialakítása

SZAVAZÓLAP ADATTARTALMA
A jelöltek, illetve a listák sorrendjének kisorsolása
nyilvános ülésén
a sorsolás szabályait a bizottság határozza meg
a nyitva álló időtartam utolsó napján, 16 óra után
határozattal dönt a bizottság
ESÉLYEGYENLŐSÉG A SZAVAZÓLAPON
A Ve. mellékletében nem szavazólap minta került elhelyezésre, hanem a szavazólap alap-adattartalma került meghatározásra, az 5. és a 6. mellékletben:
az 5. melléklet az egyéni szavazólap alap-adattartalmát,
a 6. melléklet a listás szavazólap alap-adattartalmát állapítja meg.
(A melléklet az „alap” kifejezést már nem használja.)

Miért alap-adattartalom?
választástípusonként további adatok szerepeltetését írja elő a Ve., a Különös részében foglaltak szerint

SZAVAZÁSNAPI IRATOK ÁTADÁS
Az iratok és kellékek átadása a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén elnök-helyettese részére, amely magában foglalja:
a szavazóköri névjegyzéket, (Ve. 3. melléklet)
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét,
a szavazólapokat,
egyéb kellékeket.
Az átadást a szavazás napját megelőző napon, dokumentáltan kell lebonyolítani.

SZAVAZÓHELYISÉG KIALAKÍTÁSA
a szavazóhelyiséget magában foglaló épület ne legyen jelölt, vagy jelölő szervezet használatában (részben sem),
a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen,
garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását,
biztosítsa a szavazatszámláló bizottság munkájának zavartalanságát.

Új rendelkezés, hogy a szavazó lapon a jelöltek nem nevük abc-sorrendjében, hanem a választási bizottságok által kisorsolt sorrendben szerepelnek.


A korábbi szabályoktól eltérően nincs szavazólap minta, az új Ve. csak a szavazólap adattartalmát határozza meg.
Az
EGYÉNI
szavazólap tartalmazza:
a „szavazólap” megjelölést,
a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
a választás megnevezését,
a szavazás napját,
a választókerület megjelölését,
annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,
a jelölt sorszámát,
a jelölt nevét,
a szavazásra szolgáló kört,
a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést,
az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.
Azután, ha a bizottság valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

Azokat a jelölteket, illetve listákat, amelyek nyilvántartásba vételét a választási bizottság elutasította, a szavazólap adattartalmának jóváhagyásakor figyelmen kívül hagyja a bizottság akkor is, ha a döntés még nem jogerős.

Az esetleges változásokátvzetéséről külön döntés nélkül a választási iroda gondoskodik.
A választási eljárási alapelvek egyike, a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, mely alapelv érvényesülését segíti elő, hogy minden településen, minden választókerületben legalább egy szavazó helyiséget akadálymentesíteni kell.
A szavazás titkosságának biztosítása, továbbá a szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a szavazóhelyiség berendezése során gondoskodni kell:
a szavazatszámláló bizottság munkavégzéséhez szükséges berendezési tárgyakról, (pl. asztal, szék, toll, stb.),
legalább kettő szavazófülke kialakításáról (akadálymentesítés!),
a szavazófülkében rögzítve, toll elhelyezéséről,
minimum kettő szavazóurna elhelyezéséről (a mozgóurnán felül),
abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki a 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont.
Az
EGYÉNI
szavazólap tartalmazza:
a „szavazólap” megjelölést,
a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
a választás megnevezését,
a szavazás napját,
a választókerület megjelölését,
annak megjelölését, hogy hány jelöltre lehet érvényesen szavazni,
a jelölt sorszámát,
a jelölt nevét,
a szavazásra szolgáló kört,
a jelölő szervezet nevét vagy a „független jelölt” megnevezést,
az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.
A
LISTÁS
szavazólap tartalmazza:
a „szavazólap” megjelölést,
a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,
a választás megnevezését,
a szavazás napját,
a választókerület megjelölését,
annak megjelölését, hogy csak egy listára lehet érvényesen szavazni,
a lista sorszámát,
a szavazásra szolgáló kört,
a jelölő szervezet nevét,
a listán szereplő első öt jelölt nevét,
az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.
SZAVAZÁS BELFÖLDÖN
A szavazás ideje, helye
A szavazóhelyiség rendje
A szavazás megkezdése
A szavazás rendje

A SZAVAZÓHELYISÉG RENDJE
150 méteren belül – közterületen – kampánytevékenység nem folytatható
a szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni
a szavazást nem lehet meghosszabbítani, vagy – főszabály szerint – felfüggeszteni
A SZAVAZÁST A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG JELEN LÉVŐ TAGJAI AZONNAL FELFÜGGESZTI K, HA:

a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak a száma három alá csökken

a szavazás a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető esemény miatt lehetetlenné válik

Az urnát, továbbá az iratokat zárolják, és a felfüggesztés tényéről a helyi választási iroda vezetőjét a szavazás törvényes folytatásának biztosítása érdekében haladéktalanul értesítik.
A szavazatszámláló bizottság létszámát a póttagok bevonásával a helyi választási iroda vezetője kiegészíti.

Ha ilyen módon nincs lehetőség a bizottság kiegészítésére, akkor arról a területi választási iroda vezetője köteles gondoskodni más település szavazatszámláló bizottsági póttagjának megbízásával. (A TVI vezetője csak a saját illetékességi területéhez tartozó település szavazatszámláló bizottsági tagját bízhatja meg!)
A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt – a hivatalos választási iratok és a hivatalosan elhelyezett toll kivételével – nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.

(Az adathordozó, adatrögzítő eszközök birtoklása nem, viszont azok használata tilos!)
A SZAVAZÁS IDEJE, HELYE
A SZAVAZÁS IDEJE:
A szavazás napján 6 órától 19 óráig

A SZAVAZÁS HELYE:
szavazóhelyiségben
mozgóurnával
SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE
Jelenlét a szavaóhelyiségben
Szavazóurnák vizsgálata
Választópolgár a szavazóhelyiségben

A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI AZ ELSŐKÉNT SZAVAZÓ VÁLASZTÓPOLGÁRRAL EGYÜTT, ILLETVE JELENLÉTÉBEN A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT:
megvizsgálják az urnák állapotát
megvizsgálják, hogy az urnák üresek
az urnákat lezárják, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani
a szavazóköri jegyzőkönyvön mindezeket aláírásukkal tanúsítják

(a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető elsőként nem szavazhat)

ELLENŐRZŐ LAP NEM KELL!


A MOZGÓURNA VIZSGÁLATA:
az előzőek szerint, de ellenőrző lap elhelyezése szükséges
az ellenőrző lap tartalmazza elhelyezésének időpontját, a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását
A VÁLASZTÓPOLGÁR - A SZAVAZÓHELYISÉGBEN TARTÓZKODÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT - SEMMILYEN MÓDON NEM AKADÁLYOZHAT MÁS VÁLASZTÓPOLGÁRT A TITKOS SZAVAZÁSRA VONATKOZÓ JOGA GYAKORLÁSÁBAN
a választópolgár, illetve választott segítője a választójogának gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelységben
az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel
a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság azonosítja
a választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját
ennek alapján a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben
SZAVAZÓLAPOK:
egyéni választókerületi szavazólap
pártlistás szavazólap
nemzetiségi listás szavazólap (az egyéni választókerületi szavazólapon kívül a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár részére)

SZAVAZÓLAP ÁTADÁSA:
a szavazólap bal felső sarkában bélyegzőlenyomat elhelyezése (amennyiben a szavazatszámláló bizottság nem a kijelölt helyre helyezi el a bélyegzőlenyomatot, az a szavazólapot nem teszi érvénytelenné)
boríték
szavazólap átvételének igazolása
a szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt (de arra nem kötelezheti)
ÉRVÉNYESEN SZAVAZNI:
csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet
a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
a szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, illetve nevet, listát hozzáírtak
a szavazólapot nem kötelező borítékba helyezni, annak érvényességét nem érinti, ha boríték nélkül dobják az urnába
RONTOTT SZAVAZÓLAP CSERÉJE:

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.

A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap fajtánként – csak egyszer adhat ki.
A szavazólapon feltüntetett, időközben kiesett jelölt vagy lista esetén a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, szükség szerint szóban tájékoztatja a választópolgárokat, a kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon áthúzza.
az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket
szükség esetén – a választópolgár befolyásolása nélkül – megmagyarázza a szavazás módját
ha az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazólap kitöltéséhez segítségül más választópolgárt nem tud megkérni, kérésére a szavazatszámláló bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt
aki testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt önállóan nem tudja kitölteni a szavazólapot, ehhez segítőt vehet igénybe
a látássérült Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe (A szavazatszámláló bizottság a választópolgár szavazólapját belehelyezi a szavazósablonba, és így adja át a választópolgár részére. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot kiveszi a szavazósablonból, borítékba helyezheti és az urnába dobja, a szavazósablont visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak.)
SZAVAZÁS RENDJE
A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉIG:
a szavazatszámláló bizottság tagjai
a választási iroda tagjai
a nemzetközi megfigyelő

A SZAVAZÁS MEGKEZDÉSÉTŐL A SZAVAZÁS LEZÁRÁSÁIG:
a szavazatszámláló bizottság tagjai
a jegyzőkönyvvezető
a médiatartalom-szolgáltató képviselője
a nemzetközi megfigyelő
a választópolgár (a választójog gyakorlásához szükséges ideig)
a választópolgár által választott segítő
SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM:
szavazóköri névjegyzékben szereplő
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt
fogva tartása miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be

KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:
a választás kitűzését követően
legkésőbb a szavazást megelőző második napon a helyi választási irodához
vagy a szavazás napján, legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
SZAVAZÁS ÁTJELENTKEZÉSSEL
IGAZOLÁS HELYETT ÁTJELENTKEZÉS!
Az átjelentkezők a lakcímük szerinti egyéni szavazólappal szavaznak.
A KÉRELEM:
a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
aki a szavazás napján Magyarország területén
de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik
a választás kitűzését követően
legkésőbb a szavazást megelőző második napon
a helyi választási irodához
alapadatok
azon település megjelölése, ahol a választópolgár szavazni kíván
SZAVAZATSZÁMLÁLÁS ÉS A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A szavazatszámlálás során jelenlévők köre
A szavazatszámlálás folyamata
A szavazóköri eredmény megállapítása
A választókerületi eredmény megállapítása
Országos listás eredmény megállapítása

A SZAVAZATSZÁMLÁLÁS SORÁN:
az SZSZB,
a jegyzőkönyvvezető,
a médiatartalom-szolgáltató képviselője (a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény alapján médiatartalom-szolgáltató: a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója),
a nemzetközi megfigyelő
tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

Az SZSZB az átjelentkezéssel szavazó választópolgár által leadott szavazatok borítékját nem bontja fel, hanem külön szállítóborítékba zárva a HVI-hez szállítja.
A HVI a szállítóborítékot a szavazást követő napon az OEVI-nek adja át.
Az OEVI a szavazást követő napon az NVI-hez szállítja a nála levélben leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékot, valamint a HVI-től átvett, átjelentkezéssel szavazók szavazatait tartalmazó szállítóborítékokat.
Az NVI a külképviseletekről érkezett urnákban található lezárt borítékokat, és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat OEVK-ként szétválogatja
Az NVI a csomagot az OEVI vezetőjének vagy az általa megbízott tagjának adja át.
Az OEVI vezetője legkésőbb a magyarországi szavazást követő hatodik napon a kijelölt SZSZB elnökének átadja.
A kijelölt SZSZB a csomagokban lévő borítékokat összekeveri a szavazókörben leadott szavazatokat tartalmazó borítékokkal, és elvégzi a szavazatszámlálásra vonatkozó feladatokat.
Az SZSZB a jegyzőkönyvben feltünteti a szavazás befejezésének időpontját.
Az SZSZB megszámlálja a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja.
Az SZSZB a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, melyet rögzít a jegyzőkönyvben.
Az SZSZB az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben ezeket a szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell csomagolni.
Az SZSZB összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.
Az SZSZB külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat.

FIGYELEM!

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet.

Érvénytelen a szavazólap, amely
nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
nem tartalmaz érvényes szavazatot.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet
nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
kiesett jelöltre, listára adtak le.

Érvénytelen szavazólapon érvényesen szavazni nem lehet!

A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon a fentiek szerint érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.

Az érvényes szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön meg kell számolni, majd el kell végezni a szavazólapok csomagolását.
A szavazólapokat, illetve a szavazatokat legalább kétszer meg kell számlálni. Az ismételt számlálást addig kell folytatni, amíg annak eredménye valamely megelőző számlálás eredményével azonos nem lesz.
Ha az urnákban talált, hivatalos bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapok száma meghaladja a szavazáson megjelent választópolgárok számát, az SZSZB a jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok közül jelöltenként, illetve listánként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít.
A szavazólapokat tartalmazó csomagokat úgy kell lezárni, hogy – a csomagolás megsértése nélkül – ne lehessen abból szavazólapot kivenni, illetve abba szavazólapot betenni.
A csomagra rá kell írni a szavazókör sorszámát és a csomagban lévő szavazólapok megjelölését és számát. A csomagot az SZSZB jelen lévő tagjai aláírásukkal, valamint bélyegzőlenyomattal hitelesítik.
A számlálás befejezése után el kell végezni az érvényes szavazatok kötegelését is. Külön-külön kötegbe kell tenni az egy-egy jelöltre leadott szavazatokat tartalmazó szavazólapokat és a kötegen fel kell tüntetni a szavazókör számát és a szavazólap darabszámot.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.

Az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.

A Nemzeti Választási Bizottság
az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek,
a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv, valamint
a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek
alapján, legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás országos listás eredményét.
Az egyéni választókerületi szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda az OEVI-hez továbbítja.
Az OEVB a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét.
Az OEVI a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyv egy példányát – annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – eljuttatja a Nemzeti Választási Irodához.
Az SZSZB a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét, majd erről jegyzőkönyvet állít ki.
Az SZSZB jegyzőkönyvben rögzíti a listás választás eredményét, melyet a HVI haladéktalanul megküld az NVI-nek.
A választás eredményéről készült jegyzőkönyvet két példányban tollal kell kitölteni, melyeket a választási bizottság jelen levő tagjai, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírnak.
A szavazás megkezdésekor jelen lévő SZSZB tagok száma eltérhet a szavazatok megszámlálását követően, a jegyzőkönyvet aláíró, jelen lévő SZSZB tagok számától.
A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az illetékes választási bizottság elnöke – kérésükre, a szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – átadja a választási bizottság megbízott tagjainak. Sokszorosítás után a választási bizottság elnöke a másolatot bélyegzőlenyomattal és aláírásával hitelesíti. A másolati példány átvételét a delegált tag aláírásával igazolja.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
A SZAVAZÓLAP ADATTARTALMÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
A sorsoláson nem vesznek részt azok a jelöltek, illetve, listák, amelyeknek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasította a választási bizottság.
Azokat a jelöteket (listákat) azonban figyelembe kell venni, amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a választási bizottság, vagy a döntés még nem jogerős.
See the full transcript